ဖုန္းmannerနဲ႔ အသုံးျပဳမ်ားတဲ့ けいごစကားလုံး

【Zawgyi】⇒ Unicode Font ဖြင့် ဖတ်ရန်(စာပေါ်နှိပ်ပါ)
■Shin Moe

ဂ်ပန္သည္းေက်ာ္ခ်န္တို႔ေရ………

ဒီတခါမွာေတာ့ အရင္တစ္ခါရဲ့အခန္းဆက္တခုျဖစ္တဲ့
ဖုန္းmannerနဲ႔ အသုံးမ်ားတဲ့ 敬語(けいご) စကားလုံးမ်ားကို ေရးသားတင္ဆက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဖုန္းmannerမ်ားကေတာ့…….

၁-မိမိကဖုန္းကိုင္မယ္ဆိုတာကို ႐ုံးခန္းထဲကအျခားသူမ်ားကို အသိေပးျခင္း။
၂-အကယ္၍မိမိကအလုပ္မ်ားေနလၽွင္ အျခားသူတေယာက္ေယာက္ကို ဖုန္းကိုင္ရန္ အကူအညီေတာင္းျခင္း။
၃-အျခားသူတဦးကမိမိအစား ဖုန္းကိုင္ေပးလၽွင္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္း။

အထက္ပါ၃ခ်က္နဲ႔ ပက္သက္လို႔ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳတဲ့ 会話(かいわ)စကားေျပာမ်ားထဲက၊အသုံးမွန္ေသာစကားေျပာမ်ားကို🙆 ၊ အသုံးမမွန္ေသာစကားေျပာမ်ားကို✖ နဲ႔ေဖာ္ျပပါ့မယ္။

၁-မိမိကဖုန္းကိုင္မယ္ဆိုတာကို ႐ုံးခန္းထဲကအျခားသူမ်ားကို အသိေပးျခင္း။
ဖုန္းသံၾကားၾကားခ်င္း လက္ေထာင္၍
🙆   出(で)ます。
私(わたし)が出(で)ます。
取(と)ります。
✖ 出(で)る、出(で)る。
いいよ、いいよ。

၂-အကယ္၍မိမိကအလုပ္မ်ားေနလၽွင္ အျခားသူတေယာက္ေယာက္ကို ဖုန္းကိုင္ရန္ အကူအညီေတာင္းျခင္း။
🙆  出(で)てください。
お願(ねが)いします。
✖ 電話(でんわ)出(で)て。
誰(だれ)か出(で)て。
電話(でんわ)、頼(たの)む。

၃-အျခားသူတဦးကမိမိအစား ဖုန္းကိုင္ေပးလၽွင္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာျခင္း။
🙆  すみませんでした。
✖  あ、どうも。


ဖုန္းေျပာရင္အသုံးမ်ားတဲ့敬語(けいご)မ်ားကေတာ့

ဒီေနရာမွာ A ႏွင့္B သုံးသြားပါမယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္ကို A၊ တစ္ဖက္လူကို  Bလို႔ ေျပာပါမယ္။

1-တိုက္ရိုက္ဖုန္းဆိုရင္……
A :○○(မိမိကုမၸဏီနာမည္),○○部(ぶ)でございます。
B :○○(တဖက္လူရဲ့ကုမၸဏီနာမည္)の○○(ထိုသူ႔အမည္)と申(もう)しますが、○○(ေခၚခိုင္းခ်င္သူအမည္)さんいらっしゃいますか。
A :私です。いつもお世話(せわ)になっております。
B : こちらこそお世話(せわ)になっております。


2-တဆင့္ခံဖုန္းဆိုရင္…….
A :○○部(ぶ)です。
B :営業(えいぎょう)の○○ですが、○○さんお願(ねが)いします。
A :はい、私(わたし)です。


3 -ဖုန္းမွားေနတယ္ဆိုရင္……..
🚩 သူဆက္တဲ့ဖုန္းနံပါတ္မွားေနတာကိုေျပာခ်င္ရင္

■ こちらに○○という方(かた)はおりませんが…..。
( ) ဆိုတဲ့ ဝန္ထမ္းမရွိပါဘူး။

■  失礼(しつれい)ですが、何番(なんばん)におかけですか。
စိတ္ေတာ့မရွိပါနဲ႔။ဘယ္ဖုန္းနံပါတ္ကို ဆက္တာပါလဲ။

🚩 မိမိဘက္ကဖုန္းနံပါတ္မွားေခၚမိတာထင္လို႔၊ ေသခ်ာစစ္ခ်င္ရင္
■ すみません、○○(မိမိေခၚဆိုေသာဖုန္းနံပါတ္)じゃありませんか。
ေက်းဇူးျပဳ၍ ၊ (မိမိေခၚဆိုေသာဖုန္းနံပါတ္) ဟုတ္ပါသလား။

🚩 ကိုယ္ေခၚတဲ့ဖုန္းနံပါတ္မွားလို႔ တဖက္လူကိုေတာင္းပန္ခ်င္ရင္
( ေတာင္းပန္ပါတယ္)
■ 大変(たいへん)失礼(しつれい)しました。
■  申し訳(もうしわけ)ありませんでした。
■  あ、すみませんでした。

🚩-တဖက္ကဖုန္းသံတိုးေနလို႔မၾကားရရင္……
A :すみませんが、ちょっとお電話(でんわ)、遠い(とおい)ようなんですけれども…….。
B : もしもーし!聞(き)こえますか。

🚩 -ဖုန္းေျပာေနတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကဆူညံေနရင္…..
■   お声(こえ)が遠(とお)いようなんですが。
အသံနည္းနည္းတိုးလို႔ပါ။

■   ちょっと聞(き)こえないんですけど、まわりがうるさくて。
ေဘးက ဆူေနလို႔ သိပ္မၾကားရပါဘူး။

-တဖက္ကလူရဲ့နာမည္ကိုမသိရင္……
■  失礼(しつれい)ですが、どちら様(さま)でしょうか。လို႔ေမးနိုင္ပါတယ္။

🚩 တဖက္လူကေျဖၿပီးလို႔၊ မိမိၾကားတာမွန္မမွန္ျပန္စစ္ရင္ေတာ့
■  ○○様(さま)ですか。
( တစ္ဖက္လူအမည္ ) ဟုတ္ပါတယ္ေနာ္။

■  失礼(しつれい)しました、○○様(さま)ですね。
စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္သြားရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ( တစ္ဖက္လူအမည္ ) ပါေနာ္။

■  スペルでお願(ねが)いできますか。
စာလုံးေပါင္းျပနိုင္ပါသလား။

■ ロンドンの ろ、日本(にほん)の に、ミャンマーの みですか。
ロンドンက “ろ” 、日本(にほん)က “に” 、ミャンマーက “み ” ဟုတ္ပါတယ္ေနာ္။

ဒီလိုမ်ိဳးစစ္နိုင္ပါတယ္။

🚩 -မိမိလက္ခံလိုက္တဲ့ဖုန္းကို အျခားတေယာက္ဆီလႊဲေပးတဲ့အခါမွာဆိုရင္……
ေအာက္ပါစကားေျပာမ်ားကို သုံးေလ့ရွိပါတယ္။
■   2番(ばん)にミャンマーからです。
နံပါတ္၂လိုင္း ျမန္မာက ဆက္တာပါ။

■   部長(ぶちょう)にお電話(おでんわ)です。
ဌာနမႉးဆီ ဖုန္းလာပါတယ္။

■   課長(かちょう)に、○○様(さま)という方(かた)から3(3)番(ばん)にお電話(おでんわ)です。
( ) ဆိုတဲ့ သူဆီကေန ဌာနမႉးဆီ နံပါတ္(၃) လိုင္းမွ ဖုန္းဝင္လာပါတယ္။

🚩 အျခားတေယာက္ဆီက မိမိကိုဖုန္းလႊဲေျပာင္းေပးခံရတယ္ဆိုရင္ေတာ့
■  お電話(でんわ)かわりました。○○(မိမိနာမည္)です。

🚩 -မိမိလက္ခံလိုက္တဲ့ဖုန္းကို အျခားတေယာက္ဆီလႊဲေပးခ်င္ေပမဲ့၊ ကာယကံရွင္ကမရွိဘူးဆိုရင္……
■  午後(ごご)4(4)時(じ)の帰社(きしゃ)予定(よてい)になっております。
ညေန ေလးနာရီ ႐ုံးျပန္ေရာက္ပါမယ္။

■  本日(ほんじつ)は休暇(きゅうか)をいただいておりますが……。
ဒီေန႔ ခြင့္ယူထားပါတယ္။

■  本日(ほんじつ)は取引先(とりひきさき)を回って(まわって)おりまして、午後(ごご)から出社(しゅっしゃ)になっております。
ဒီေန႔ client ဆီသြားေနလို႔ ညေနပိုင္းမွ ႐ုံးေရာက္ပါမယ္။

■  すぐに連絡(れんらく)を取って(とって)みますので、お時間(おじかん)いただけますか。
ေခၚေပးပါမယ္။ ခဏေစာင့္ေပးနိုင္မလား။

🚩 ေခၚခိုင္းတဲ့လူက ခ်က္ခ်င္းထြက္မေျပာနိုင္ရင္
■ ちょっと席(せき)を外して(はずして)おりますが、すぐに戻る(もどる)と思います(おもいます)。
အခု ေနရာမွာ မရွိေပမယ့္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေရာက္လာမယ္ထင္ပါတယ္။

■ 電話中(でんわちゅう)なんです。
ဖုန္းဆက္ေနပါတယ္။
■ 只今(ただいま)、接客中(せっきゃくちゅう)なんですが。
အခု ဧည့္သည္ႏွင့္ စကားေျပာေနပါတယ္။

🚩 တဖက္လူကိုခဏေလးေစာင့္ခိုင္းခ်င္ရင္
■ 今(いま)しばらくお待ち(まち)いただけますか。
ခတၱခဏ ေစာင့္ေပးနိုင္မလား။

■ お待た(また)せいたしました。
ေစာင့္ေပးရတဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။

🚩 တဖက္လူကၾကာၾကာေစာင့္ေနရမယ္ဆိုရင္
■ 折り返(おりかえ)し、お電話(でんわ)させましょうか。
ဖုန္းျပန္ဆက္လိုက္ရမလား။

■ 大変(たいへん)申し訳(もうしわけ)ありませんが、まだ終わ(おわ)りそうもないんですが……..。
ေတာင္းပန္ပါတယ္။ မအားေသးတဲ့ပုံပါပဲ။

■ お待(ま)ちになりますか。
ထပ္ေစာင့္ဦးမလား။

🚩 -မိမိကေနစၿပီးေခၚလို႔ တဖက္လူကမရွိရင္…….
■ 何時(じ)ごろお戻りの予定(よてい)ですか。
ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ ျပန္ေရာက္မလဲ။

■ またそのごろお電話(でんわ)いたします。
အဲ့အခ်ိန္ေလာက္ ျပန္ဆက္လိုက္ပါမယ္။

■ またあらためてお電話(でんわ)いたします。
ျပန္ဆက္လိုက္ပါမယ္။

🚩 တဖက္လူကျပန္လာလို႔၊ မိမိဆီဖုန္းျပန္ေခၚေစခ်င္ရင္
■ お戻(もど)りになったら、お電話(でんわ)くださるようにお伝(つた)えください。
ေရာက္လာရင္ ဖုန္းျပန္ဆက္ေပးပါလို႔ ေျပာေပးပါ။

■ 電話(でんわ)のあったことだけ、お伝え(つたえ)ください。
ဖုန္းဆက္တယ္လို႔ ေျပာေပးပါ။

■ 伝言(でんごん)お願(おねが)いできますか。
စကားတစ္ဆင့္ပါးေပးနိုင္မလား။

🚩မိမိကုမၸဏီတြင္းကဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းဆီကဖုန္းလာရင္ေတာ့ ယခုလိုေျပာပါတယ္။
မိမိ                       :○○(မိမိကုမၸဏီနာမည္),○○部(ぶ)でございます。
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ :あ、○○(သူ႔ရဲ့နာမည္)ですけど。
မိမိ                       :お疲れ(つかれ)様(さま)です。
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ :あのう、まだ出先(でさき)にいるんだけど、課長いる?
မိမိ                       :お待ちください。
ဖုန္းက保留( ေစာင့္ဆိုင္း) ခလုပ္ကိုႏွိပ္ပါ။ ၿပီးလၽွင္
課長、○○さん(ေခၚခိုင္းသူ)から5番です。

သည္းေက်ာ္ခ်န္တို႔ေရ…..
ယခုတင္ဆက္လိုက္တဲ့အပိုင္းနဲ႔အရင္တခါကဟာနဲ႔ေပါင္းလိုက္ရင္ အေၾကာင္းအရာကစုံသေလာက္ရွိသြားပါၿပီေနာ္။ အားလုံးအဆင္ေျပၾကပါေစ။
ခ်စ္တဲ့ 💖သၽွင္မိုး

Author Profile

Hikari Moe
Hikari Moe
👩🏻‍💻တိုက်ိဳကကုမၸဏီတခုရဲ႕ ဝန္ထမ္းတဦးပါ။
🖊စာေရးျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ အသိပညာနဲ႔ ကိုယ္ေတြ႕ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေဝေပးဖို႔ပါ။
📚လက္ရွိလဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဗဟုသုတမ်ားကို စုစည္းေနပါတယ္။
🤗ဂ်ပန္သည္းေက်ာ္ခ်န္အားလံုးအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားနဲ႔ အၾကံဉာဏ္မ်ားလဲေပးခ်င္ပါတယ္။
🙋🏻သိလိုေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားရွိလွ်င္ comment တြင္ေရးသားႏိုင္ပါတယ္။
အတတ္ႏိုင္ဆံုးႀကိဳးစားေျဖၾကားေပးပါ့မယ္။
ခ်စ္တဲ့💖သွ်င္မိုုး