အိမ္ပံုစံ အေနအထားကို ဘယ္လိုၾကည့္မလဲ

ဂ်ပန္မွာ အိမ္ငွားရင္ အိမ္ရဲ့ အခန္းဖြဲ႕ကို ပုံၾကမ္းျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။

ပုံၾကမ္းကေနၿပီး မ်က္ႏွာစာ၊ အခန္းအေရအတြက္၊တံခါး စသည္တို႔ကို သိနိုင္ပါတယ္။ပုံၾကမ္းႏွင့္ အခန္းဓါတ္ပုံကိုၾကည့္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ရတာပါ။ ပုံေလးေတြကလည္း တံခါးဆိုတံခါးပုံၾကမ္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

အမွတ္အသား

အခန္းအက်ယ္အဝန္းကို ဂ်ပန္ျမက္ဖ်ာအရြယ္အစား ႏွင့္ စတုရန္းမီတာ ၂မ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။

ဖ်ာ တစ္ခ်ပ္ကို အလ်ား၃ေပxအနံ ၆ေပ
ဥပမာ- ဖ်ာ၆ခ်ပ္စာအခန္း၊ဖ်ာ၄ခ်ပ္စာအခန္း စသျဖင့္
စတုရန္းမီတာဆိုရင္ေတာ့ တြက္ရတာ ပိုလြယ္ပါတယ္။

အခန္းဖြဲ႕စည္းပံုကိုေတာ့

」=居室(きょしつ) Room အခန္း
」=台所(だいどころ) Kitchen မီးဖိုေခ်ာင္
」=食堂(しょくどう)  Dining room ထမင္းစားခန္း
」=居間(いま)  Living room ဧည့္ခန္း

ဆိုၿပီး အတိုေကာက္စကားလံုးႏွင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ ပံုႏွင့္တကြ ယွဉ္ျပေပးသြားပါမယ္။

1R

အခန္းဖြဲ႕ထားတာမရွိဘဲ။ မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္အိပ္ခန္း တစ္ဆက္တည္းရွိေနတဲ့အခန္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာပါမပါရွိပါေသးတယ္။ေစ်းလည္းခ်ိဳပါတယ္။

1K

Kကမီဖိုေခ်ာင္ကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္ အိပ္ခန္း ခြဲျခားထားတာပါ။ အခန္းဖြဲ႕ခြဲထားတာရွိသလို နံရံအပါးေလးကာထားတာလည္းရွိပါတယ္။ 1R နဲ႔ကြာျခားတာက အိပ္ခန္းတံခါးပါတာနဲ႔ နည္းနည္းပိုက်ယ္တာပါပဲ။

1DK

Dက ထမင္းစားခန္း။ မီးဖိုေခ်ာင္ ထမင္းစားခန္းက တစ္ခန္း၊ အိပ္ခန္းသီးသန႔္တစ္ခန္းခြဲထားတာပါ။အနည္းဆုံး ဖ်ာ၆ခ်ပ္စာ ရွိတဲ့အခန္းျဖစ္ပါတယ္။

1LDK, 2LDK

1, 2ဆိုတာက အိပ္ခန္းအေရအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ 2LDKဆိုရင္ အိပ္ခန္း၂ခန္းပါဝင္တာေပါ့။ က်န္တာကေတာ့ မီးဖိုေခ်ာင္ ထမင္းစားခန္း တစ္ခန္းပါဝင္ပါတယ္။ အနည္းဆုံး ဖ်ာ၈ခ်ပ္စာ ရွိတဲ့အခန္းျဖစ္ပါတယ္။အခန္းမ်ားေလ ေစ်းႀကီးေလ။

ဒီလို အခန္းဖြဲ႕စည္းပံုၾကမ္းျဖင့္ ဘယ္လိုအခန္းမ်ိဳးလဲဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။

ငွားတဲ့အခါ ဘာေတြလိုအပ္မလဲ

အငွားစာခ်ဳပ္

စာခ်ုပ္မွာလိုတာက

●နိုင္ငံျခားသားမွတ္ပုံတင္၊ေနထိုင္ခြင့္ကတ္

●သက္ေသခံကတ္ျပား၊ပတ္စပို႔၊ေက်ာင္းသားကတ္၊ေက်ာင္းေထာက္ခံခ်က္၊ဝင္ေငြသက္ေသခံကတ္ျပား စသည္

●အာမခံေပးသူ၏သက္ေသခံ၊ဝင္ေငြသက္ေသခံ၊တံဆိပ္တုံး စသည္

●ငွားခ၊ အာမခံေၾကး၊စေပၚေၾကး၊reikin စသည္ေပးေခ်ျခင္း

●လစဥ္ငွားခေပးသြင္းနည္းေရြးခ်ယ္ျခင္း

 

အခန္းခေပးေခ်တာကေတာ့

●( ဘဏ္ကတ္၊ ခရက္ဒစ္ကဒ္)ဘဏ္အေကာင့္မွ တိုက္ရိုက္လႊဲေပးျခင္း

●တစ္လတစ္ခါ ေငြသြားေရာက္ေပးေခ်ျခင္း  ဆိုၿပီးတစ္မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးရင္
စတင္ေနထိုင္မယ့္ေန႔မွာ အခန္းေသာ့ လႊဲေျပာင္းယူရပါမယ္။ အိမ္ၿခံေျမ႐ုံးခန္းမွာ သြားယူရပါတယ္။

電気(でんき)、水道(すいどう)、ガス申し込み(もうしこみ)   လၽွပ္စစ္မီး၊ေရပိုက္လိုင္း၊ဂတ္စ္လိုင္းေလၽွာက္ထားျခင္း

အခန္းမွာ မေနခင္ တစ္ပတ္ႀကိဳၿပီး လၽွပ္စစ္မီး၊ေရပိုက္လိုင္း၊ဂတ္စ္လိုင္းတို႔ကို ေလၽွာက္ထားရပါတယ္။ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးတာရွိသလို၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ဖုန္းဆက္၍ျဖစ္ေစ၊အင္တာနက္မွျဖစ္ေစ ေလၽွာက္ရပါတယ္။
အခန္းလိပ္စာ၊ စတင္ေနထိုင္မည့္ေန႔ရက္၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသူ၏နာမည္ ကို ေျပာရပါတယ္။ဖုန္းဆက္ေျပာတာက အျမန္ဆုံးနည္းလမ္းဆိုေပမဲ့ ဂ်ပန္စာ အခက္အခဲရွိေတာ့ အိမ္ၿခံေျမကို လုပ္ခိုင္းတာျဖစ္ျဖစ္၊ အသိကို ေျပာခိုင္းတာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ရပါတယ္။

立会い(たちあい) အခန္းလာေရာက္စစ္ေဆးျခင္း

လၽွပ္စစ္မီး၊ေရ၊ဂတ္စ္ ေလၽွာက္ထားလိုက္ပါက သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားမွ အခန္းအထိ လာေရာက္ကာ ပိုက္လိုင္းေတြကို စစ္ေဆးတတ္ပါတယ္။ လၽွပ္စစ္ႏွင့္မီးကေတာ့ လူကိုယ္တိုင္မလာဘဲ အသိေပးစာ ပို႔ေပးပါတယ္။ ဂတ္စ္ကေတာ့ ဂတ္စ္ကုမၸဏီဝန္ထမ္း လႊတ္ၿပီး အခန္းရဲ့ ဂတ္စ္လိုင္းကို စစ္ေဆးပါတယ္။
ဒီလို ေလၽွာက္ထားစစ္ေဆးတာဟာ အခန္းကေနထြက္တဲ့အခါ အိမ္ေျပာင္းတဲ့အခါမွာလည္း ျပဳလုပ္ရပါတယ္။အခန္းကေန ထြက္မယ့္ေန႔ကို အေၾကာင္းၾကားရတာေပါ့။ အေၾကာင္းၾကားလိုက္ရင္ လိုအပ္သလို လာေရာက္စစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္လိုေနရမလဲ

စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္တဲ့အခါ ဂ႐ုစိုက္ရမွာက
အခန္းလုံျခဳံေရး
ေသာ့ခတ္ဖို႔ အဓိကပါပဲ။ အိမ္ေတြမွာ လူကပ္တတ္လို႔ ေသခ်ာပိတ္ၿပီးမွ အျပင္သြားလာၾကဖို႔ပါ။

ေလဝင္ေလထြက္

အခန္းရဲ့ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္လုပ္ရပါမယ္။
ဂ်ပန္မွာက ေလထုစိုထိုင္းဆ ျမင့္မားပါတယ္။အခန္းေလဝင္ေဝထြက္မေကာင္းရင္ အခန္းအပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုထိုင္းႏႈန္း ျမင့္တက္လာၿပီး၊ေနလို႔မေကာင္းပါဘူး။ ဟင္းခ်က္စရာႏွင့္စားစရာမ်ားလည္း ပုတ္သိုးလြယ္ပါတယ္။ အခန္းတြင္းလည္း မွိုနံ့လိုလို မျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ေပးေပါ့။

ဆူညံသံ

ဆူညံသံဂ႐ုျပဳရပါမယ္။တိုက္ခန္း၊အေဆာင္ဆိုရင္ သတိျပဳေပါ့ေနာ္။

ゴミ

အမွိုက္ကို ခြဲျခားပစ္ရပါမယ္။မီးေလာင္နိုင္ေသာ အမွိုက္(မီးဖိုေခ်ာင္အမွိုက္)၊မေလာင္နိုင္ေသာအမွိုက္(ပလက္စတစ္ႏွင့္သံတိုသံစ)ဆိုၿပီးခြဲျခားထားပါတယ္။ အထဲမွာမွ recycle အမွိုက္(ပလက္စတစ္ဘူးခြံ၊သံသတၱဳ၊ ပုလင္း၊သံဗူး)၊ အရြယ္အစားႀကီးေသာအမွိုက္(ပရိေဘာဂ) ဆိုၿပီး သီးသန႔္ရွိပါေသးတယ္။ ပရိေဘာဂလို အရြယ္အစားကေတာ့ ပိုက္ဆံေပးၿပီး အမွိုက္ပစ္ရပါတယ္။

ပိုးမႊားသတိ

အခန္းအပူခ်ိိန္ျမင့္မားတဲ့အခ်ိန္၊ အခန္းစိုထိုင္းမႈႏႈန္းမ်ားလာတဲ့အခ်ိန္မွာ မီးဖိုေခ်ာင္အမွိုက္မွ ပိုးမႊားေပါက္တတ္ပါတယ္။ အထူးဂ႐ုစိုက္ရပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ ေႏြရာသီေရာက္ရင္ သတိထားရမွာပါ။ ဖ်န္းေဆးမ်ားမ်ားေဆာင္ထားေပါ့။

ဂ႐ုစိုက္စရာကေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။ အိမ္ငွားမယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီးမွ ငွားဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။
ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေန႔ရက္ေလးမ်ားပိုင္ဆိုင္ပါေစ။

Author Profile

EM
EM
မိတ္ေဆြတို႔ ျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ေစရန္ ဂ်ပန္အေၾကာင္းေရးသားတင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။
🌼🌼🌼🌼🌼
ေရႊမႏၲေလးမွလာၿပီး တိုက်ိဳမွာ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ သိမွတ္ရသမွ် ေဝမွ်ေပးသြားပါမယ္ရွင္။
🌸🌸🌸🌸🌸
Writer & Editor at Working Friends
よろしくお願いします🤗