ဂ်ပန္ကုမၸဏီမွာအလုပ္ေလၽွာက္ရန္အတြက္ စဥ္းစားနည္းမ်ား

【Zawgyi】 ⇒  Unicode Font ဖြင့် ဖတ်ရန်(စာပေါ်နှိပ်ပါ)

■ Ever Smile

ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ခ်င္ေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ဗဟုသုတေလး အျဖစ္တင္ျပပါရေစေနာ္။

ကုန္ပစၥည္းအေရာင္းအဝယ္လုပ္မည့္ကုမၸဏီဆိုရင္  လက္ရွိ ေစ်းကြက္အေျခအေနကို ေသခ်ာသိထားသင့္ပါတယ္။ ထိုအတူပဲ ဂ်ပန္တြင္အလုပ္လုပ္ခ်င္သူအေနနဲ႔က လည္း ဂ်ပန္ကုမၸဏီအေၾကာင္းေလးေတြကို သိထားသင့္ပါတယ္ေနာ္။
အလုပ္ေလၽွာက္မည့္သူအေနႏွင့္  ကုမၸဏီရဲ့အလုပ္အမ်ိဳးအစားအျပင္ ကုမၸဏီရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမယ္။
အလုပ္လုပ္နိုင္မႈ၊ စြမ္းရည္၊ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး စဥ္းစားနိုင္ပါတယ္။
ကုမၸဏီဘက္က လိုအပ္ခ်က္ကို အၾကမ္းမ်ဥ္း ခြဲျခားၾကည့္ရင္  (၄)မ်ိဳးရွိပါတယ္။

🔺1- Diversity 多様性(たようせい) လူမ်ိဳးစုံ၊အရည္အခ်င္းမ်ိဳးစုံ ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံနိုင္မႈ

လူမ်ိဳးစုံ၊အရည္အခ်င္းမ်ိဳးစုံ
ဥပမာ-ယဥ္ေက်းမႈ(ကုမၸဏီလုပ္ထုံးလုပ္နည္း)၊ နိုင္ငံ၊ အသက္၊ က်ားမ၊အရည္အခ်င္း စသည္ မတူညီေသာ အမ်ိဳးအစား၊စြမ္းရည္ရွိသူမ်ားအားလုံး ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အဆင္ေျပေၿပ ေျပာဆိုဆက္ဆံနိုင္မႈ။

အဲလိုလူမ်ိဳးစုံအလုပ္လုပ္ေစခ်င္ေသာ ေနရာတြင္ လုပ္နိုင္သူ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားမွာ

သြက္လက္ဖ်က္လက္ၿပီး ေဖာ္ေရြတတ္သူ၊သူတစ္ပါးအေပၚနား လည္မႈစြမ္းအားရွိသူ၊မိမိသေဘာထားကို ေသခ်ာရွင္းလင္းျပက္သားစြာ တင္ျပနိုင္သူ မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓါတ္ရွိသူ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ မိမိေလၽွာက္ေသာ အလုပ္အမ်ိဳးအစားသည္ Diversity ျဖစ္ပါက အထက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေသခ်ာျပသနိုင္ရန္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ အလြယ္ဆုံးေျပာရရင္ လူတိုင္းႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံနိုင္မႈ
ဥပမာ-ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

🔺2- ဘရစ္ခ်္ (တံတား) သဖြယ္လုပ္ေဆာင္နိုင္သူ လိုအပ္ခ်က္

ေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ ႏွစ္နိုင္ငံၾကား ဆက္သြယ္ေပးမယ့္ ေနရာေပါ့ေနာ္။
မိမိနိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ႏွစ္နိုင္ငံ၏ ကုမၸဏီဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို ေသခ်ာနားလည္သူ၊ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္သူ၊စကားျပန္၊ဘာသာျပန္၊ ႏွစ္နိုင္ငံၾကားေနတတ္သူ(ႏွစ္နိုင္ငံစလုံး၏ယဥ္ေက်းမႈ)ကို ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပနိုင္သူမ်ားလိုအပ္ပါသည္။
ဥပမာ-Makerမ်ား၊ မိမိနိုင္ငံႏွင့္ ကုန္ေရာင္းဝယ္လုပ္ငန္းလုပ္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊အႀကံေပးလုပ္ငန္းမ်ား

🔺3- ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား professional လိုအပ္ခ်က္ 

သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား။ ပညာဝါရင့္သူမ်ား။ (နိုင္ငံျခားသားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ကေတာ့ နည္းပါတယ္ေနာ္)
မိမိလုပ္ခ်င္တဲ့နယ္ပယ္မွာ ဘယ္ေလာက္ကၽြမ္းက်င္ေနၿပီလဲဆိုတာကို ဆန္းစစ္လိုက္ပါ။

🔺4-လုပ္သားအင္အား မလုံေလာက္မႈ

လုပ္သားအင္အားမလုံေလာက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ား
ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
သတင္းအခ်က္အလက္ပိုင္း
သက္ႀကီးရြယ္အို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
လူမေလာက္ေတာ့ မ်ားမ်ားခန႔္တတ္ၾကပါတယ္။ကာယလုပ္သားအပိုင္းေပါ့ေနာ္။

ကဲ သူငယ္ခ်င္းတို႔

မိမိက ကုမၸဏီလိုခ်င္တဲ့ လူမ်ိဳးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ ဆန္းစစ္လိုက္ၾကရေအာင္ေနာ္။ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ မိမိကို အလုပ္ခန႔္ေအာင္ ေသခ်ာ စဥ္းစားျပင္ဆင္ၾကပါေနာ္။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ လူအင္အားမလုံေလာက္တဲ့ ဂ်ပန္လူဦးေရျပႆနာေၾကာင့္ အလုပ္ေလၽွာက္မည့္သူမ်ားဘက္မွ အားသာပါတယ္။ နိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္း အခြင့္အေရးမ်ားလာပါတယ္။
မိမိအေနျဖင့္အလုပ္ေလၽွာက္ထားမည္ဆိုပါက 1ႏွင့္2 မွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည္ဟုထင္မိပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္နိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိနိုင္ၾကပါေစေနာ္။

Ever Smile

Author Profile

Ever Smile
Ever Smile
☺️ဂ်ပန္မွာ ေနထိုင္စဥ္မွာ ၾကဳံေတြ႕ရတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားကို
ဂ်ပန္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သူမ်ားအားလုံး သိရွိနားလည္ေစေသာ ေစတနာျဖစ္ သိထားသေလာက္ ဗဟုသုတေလးမ်ားကို ေဝမၽွပါရေစေနာ္။😁
ကိုယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ ဂ်ပန္ျမန္မာ ေပါင္းကူးတံတားတစ္စင္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ပါတယ္☺️
🍀🍀🍀