အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္  ဂ်ပန္ကုမၸဏီအင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္
【Zawgyi】⇒ Unicode Font ဖြင့်ဖတ်ရန်(စာပေါ်နှိပ်ပါ)

မဂၤလာပါ
စာဖတ္သူငယ္ခ်င္းတို႔အတြက္ လုပ္ငန္းအင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္
ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့
Machine , IT , Electric electronic , Chemical ပိုင္း ကၽြမ္းက်င္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္
YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.မွ
တာဝန္ရွိသူ Ms. Otake ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ားကို အခုလိုေျပာျပေပးခဲ့ပါတယ္။

*******************

WF

ကုမၸဏီလုပ္ငန္းအေၾကာင္းေလးကို မိတ္ဆက္ေပးပါရွင့္

YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.

မဂၤလာပါ။ ကၽြန္မတို႔ YUME Technology ကေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္း outsourcing လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာ နယ္ပယ္ကေတာ့ Machine field, IT Soft field, Electric electronic field, Chemical field ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္ဝင္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္စာ Training ၿပီးေျမာက္ပါက customer site ဆီမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရပါတယ္။

WF

နိုင္ငံျခားသားအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္ ဘယ္လို ေလ့က်င့္မႈေတြေပးပါသလဲ။

YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.

အလုပ္စဝင္ၿပီဆိုရင္ ဂ်ပန္စာ training အမ်ားဆုံး ၃လ ထားရွိေပးပါတယ္။

Trainingကာလအတြင္းမွာ တျခားနိုင္ငံျခားသားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အေဆာင္မွာ ေနထိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေလ့က်င့္ခ်ိန္ၿပီးေျမာက္လို႔ customer site သတ္မွတ္ၿပီးတဲ့အခါ အလုပ္ေနရာအနီးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေစပါတယ္။

WF

ဘယ္လိုဝန္ထမ္းမ်ိဳး ခန႔္အပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါသလဲ။

YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.

ဂ်ပန္မွာ အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာရနိုင္သူ ေလၽွာက္လို႔ရပါတယ္။

အင္ဂ်င္နီယာဗီဇာ ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္
Engineering ဘြဲ႕ရသူ၊
အင္ဂ်င္နီယာဗီဇာရနိုင္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆိုင္ရာ လက္မွတ္၊လိုင္စင္ရွိထားသူ

ျဖစ္ရပါမယ္။

ေနာက္ၿပီး၊ နည္းပညာကို ႏွစ္သက္စိတ္ဝင္စားသူ၊ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ရွိသူ ခန႔္အပ္လိုပါတယ္။ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ နည္းပညာအသစ္ေတြကို ေလ့လာသင္ယူၿပီး၊ နားမလည္တဲ့အပိုင္းကို ေသခ်ာ ရွာေဖြေလ့လာနိုင္သူမ်ိဳးကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံခ်င္ပါတယ္။

ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းကေတာ့ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးမွအစ ဂ်ပန္လို ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂ်ပန္စာႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံနိုင္တဲ့အဆင့္ရွိရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။မ်ားေသာအားျဖင့္ N3~ကေနေလၽွာက္ထားၾကတာ မ်ားပါတယ္။

WF

ျမန္မာဝန္ထမ္းအေျခအေနကိုလည္း ေျပာျပေပးပါ။

YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.

လက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္လၽွက္ရွိေသာ ျမန္မာဝန္ထမ္းဦးေရကေတာ့ နည္းေပမယ့္၊ နိုင္ငံျခားသားဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ခန႔္ လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း ၁၂၀၀ခန႔္ ခန႔္အပ္သြားဖို႔ ရည္ရြယ္ထားၿပီး၊ နိုင္ငံလူမ်ိဳးမခြဲျခားဘဲ ေသခ်ာ ခန႔္အပ္သြားခ်င္ပါတယ္။

လက္ရွိ Customer site မွာ အလုပ္ဝင္ေနတဲ့ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဆိုလၽွင္ Technological University( ျမန္မာ)မွ ​ေအာင္ျမင္ထားၿပီး၊ စက္ပစၥည္း ၊အင္ဂ်င္၊ဒီဇိုင္းစသည္တို႔ကို ေလ့လာခဲ့သူပါ။ လက္ရွိမွာ mechanic design ကို တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ေနတာ ၃ႏွစ္နီးပါးရွိပါၿပီ။

ဂ်ပန္စာtraining ၿပီးေနာက္ client ဆီစသြားတုန္းကေတာ့ ဒီဇိုင္းအကူအျဖစ္ စတင္လုပ္ကိုင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းခြင္မွာက အရည္အေသြးေကာင္းတာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ေရးပိုင္းမွာလည္း တိတိက်က်ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း၊အစပိုင္းမွာ အခက္အခဲေတြရွိေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္။ အခုဆိုရင္ တစ္ေယာက္တည္း စက္ဒီဇိုင္းပိုင္းတာဝန္ယူနိုင္သည္အထိ တိုးတက္လာပါတယ္။

WF

Client ဘယ္လိုရွာေပးပါသလဲ

YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.

အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္းတိုင္းမွာ ႀကီးၾကပ္သူတာဝန္ခံထားရွိထားၿပီး၊

ပထမဦးဆုံး client အလုပ္ေနရာ သတ္မွတ္ရန္အတြက္ တာဝန္ခံႏွင့္အတူ Client ကုမၸဏီထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံပါတယ္။

သြားေတြ႕တဲ့အခါ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ၿပီး၊ မိမိရဲ့စြမ္းရည္၊အေတြ႕အၾကဳံ ၊ ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္း စသည္တို႔ကို ေျပာျပရပါတယ္။ တစ္ဖန္ client ဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာျပၿပီး ၊ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပရင္ ထိုclient သြားလုပ္ဖို႔ စီစဥ္သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။

Client ဆီသြားလုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္းမွာလည္း ႀကီးၾကပ္တာဝန္ခံထားထားေပးတဲ့အတြက္ မသိနားမလည္ရွိရင္လည္း ေသခ်ာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္နိုင္ပါတယ္။ တစ္ခုခု ပူပင္ေနျခင္း၊ေနထိုင္ေရး အဆင္မေျပျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေပးပါတယ္။

WF

ဝန္ထမ္းေထာက္ပံ့မႈအပိုင္းေလး ေျပာျပေပးပါ။

YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.

အလုပ္မဝင္ခင္ ဗီဇာကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး၊ဂ်ပန္မွာေနထိုင္ဖို႔ အိမ္ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ အခန္းခ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ခစသျဖင့္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း ကုမၸဏီမွ ေထာက္ပံ့ပါတယ္။
ျမန္မာ(ဂ်ပန္နိုင္ငံျပင္ပ) ကေန တိုက္ရိုက္ေလၽွာက္ထားၿပီးလာသူ အတြက္ကေတာ့ ဂ်ပန္ေရာက္ၿပီး ႐ုံးအထိ လမ္းစရိတ္ ေထာက့္ပံ့ေပးပါတယ္။

WF

အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူအတြက္ စကားလက္ေဆာင္ေလး

YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.

ဂ်ပန္မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခ်င္သူ၊ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ နည္းပညာစိတ္ဝင္စားသူမ်ား ကၽြန္မတို႔ YUME TECHNOLOGYမွာ အိပ္မက္အေကာင္ထည္ေဖာ္ၾကရေအာင္။

စိတ္ဝင္စားရင္ ဆက္သြယ္ေပးပါေနာ္။ အေဝးမွာ ေနထိုင္သူအတြက္ Skype Interview လည္း ျပဳလုပ္ပါတယ္။

ေစာင့္ေနပါမယ္။

YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.

Company profile

Company name
株式会社夢テクノロジー
YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.

Established
July 13, 1989

Head Office
Shin Osaki Kangyou Building 4F, 1-6-4 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo

Representative
Representative & CEO Saichirou Motoyama

Capital
1,267 million yen (as of  September 30, 2017)

Description of Business
Engineer Outsourcing etc

ကုမၸဏီအေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားရင္
ေအာက္ပါLinkမွတစ္ဆင့္ ဝင္ၾကည့္နိုင္ပါတယ္ေနာ္။

Author Profile

EM
EM
မိတ္ေဆြတို႔ ျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ေစရန္ ဂ်ပန္အေၾကာင္းေရးသားတင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။
🌼🌼🌼🌼🌼
ေရႊမႏၲေလးမွလာၿပီး တိုက်ိဳမွာ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ သိမွတ္ရသမွ် ေဝမွ်ေပးသြားပါမယ္ရွင္။
🌸🌸🌸🌸🌸
Writer & Editor at Working Friends
よろしくお願いします🤗