ဂ်ပန္ အလုပ္ေၾကညာစာမွ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္း အဓိပၸာယ္

အလုပ္ေၾကညာစာမွာ သုံးႏႈန္းတဲ့ စကားလုံးေတြကို နားလည္ေစရန္ ေရးသားလိုက္ပါတယ္။
ဂ်ပန္စကားလံုးဖတ္ပံုကို  kanji hiragana romaji အစဉ္လိုက္ ေရးသားေဖာ္ျပပါမယ္။

အလုပ္အကိုင္ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈကို ဂ်ပန္လို 求人(きゅうじん)(kyuujin)လို႔ေျပာပါတယ္။
တိုက္ရိုက္ဆို 求める+人လူလိုအပ္မႈေပါ့။

ေၾကညာတာက 広告(こうこく)(koukoku)ဆိုေတာ့

အလုပ္ေၾကညာခ်က္ကိုေတာ့ 求人(きゅうじん)広告(こうこく) – kyuujin koukoku

အလုပ္ေၾကညာတင္တယ္ဆိုရင္ 求人(きゅうじん)広告(こうこく)を出す(だす) လို႔ သံုးတတ္ပါတယ္။
အရမ္းႀကီးေတာ့ မခက္ပါဘူး။ ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။

အင္တာနက္ဖြံ့ၿဖိဳးတက္တဲ့နိုင္ငံ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြတဲ့အခါ အလုပ္အကိုင္ေၾကညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေတြဟာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ပါတယ္။
အလုပ္ေခၚလိုတဲ့ ကုမၸဏီေတြကလည္း ကိုယ့္ကုမၸဏီရဲ့ ဝက္ဘ္ေပ့ခ်္မွာ တိုက္ရိုက္အလုပ္ေၾကညာတဲ့အျပင္၊မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီေခၚ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေတြေပၚ ေၾကာ္ျငာတင္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာမွာဆိုရင္ Myjobs တို႔ work.comတို႔လို ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေတြလိုပါပဲ။
အလုပ္ေနရာတိုင္းက အင္တာနက္ကေနတစ္ဆင့္ ေလၽွာက္ထားရတာ မ်ားတဲ့အတြက္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚမွာပဲ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အက်ဥ္းျဖည့္စြက္ၿပီး စာရင္းေပးသြင္းၾကပါတယ္။ျဖည့္သြင္းတဲ့အခါ စကားလုံးအဓိပၸာယ္ ဘာမွန္းမသိလို႔ အခ်က္အလက္မျဖည့္မိ တာေတြလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေဖာင့္ျဖည့္ရမယ့္ေနရာ မျဖည့္မိတာတို႔ ဘာတို႔ေပါ့။

အလုပ္ေနရာတစ္ခုကို ၾကည့္ၿပီး ကိုယ္ေလၽွာက္ထားေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတြ႕ရမယ့္ စကားလုံးက

応募(おうぼ) する – oubo suru 

エントリー – (entry)

ဒီ၂မ်ိဳးစလုံးက ေလၽွာက္ထားမည္ ဆိုတဲ့ အသုံးျဖစ္ပါတယ္။အထဲမွာမွエントリーシート entry sheet ဆိုတဲ့ အသုံးေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။
ဒီအသုံးကေတာ့ အလုပ္ေလၽွာက္ခ်ိန္ ျဖည့္စြက္ရမယ့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေဖာင္履歴書(りれきしょ) – rirekisho   (cv) ႏွင့္ အတူတူျဖစ္ပါတယ္။

Entry sheet သို႔ cv form အလုပ္ေလၽွာက္ရင္ မျဖစ္မေန ပါရမယ့္အခ်က္အလက္ေတြက

(၁) 履歴書(りれきしょ) – rirekisho  အေျခခံကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ (အမည္၊ မွတ္ပုံတင္၊ လိပ္စာ စသည္)

(၂) 自己(じこ)pr – jiko pr မိမိကိုယ္ကို မိတ္ဆက္ျခင္း ( မိမိအေၾကာင္း၊ပုံရိပ္၊စြမ္းရည္၊မိမိ၏အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ရည္မွန္းခ်က္စသည္တို႔ကို မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပျခင္း)

(၃) 学歴(がくれき)(gakureki)・職歴(しょくれき)(shokureki) ပညာအရည္အခ်င္း အလုပ္အကိုင္အေတြ႕အၾကဳံတို႔ကို ေဖာ္ျပျခင္း

(၄) 志望(しぼう)動機(どうき) (shibou douki)  ကုမၸဏီကိုေရြးခ်ယ္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ( ကုမၸဏီရဲ့ ထူးျခားခ်က္၊ အားသာခ်က္ ၊ ကုမၸဏီအေပၚထား ရွိတဲ့ မိမိ၏အျမင္ စသည္)စတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
ေန႔စဥ္ပုံမွန္မွာလည္း သုံးတဲ့ စကားလုံးေတြျဖစ္ေပမဲ့ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္လာရင္ နားလည္မႈလြဲတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေၾကညာခ်က္ ကို ေသခ်ာဖတ္ရႈၿပီး ေလၽွာက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

 ေလၽွာက္ထားတဲ့အခါ ေတြ႕ရမဲ့ စကားလုံးေတြက

အလုပ္ေလွ်ာက္ႏိုင္သူ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးအစား အေၾကာင္း
ေၾကညာထားတဲ့ အလုပ္ေနရာကို ၾကည့္ရင္ ေတြ႕ရမွာက

(၁) အလုပ္ေလွ်ာက္ႏိုင္သူ  対象者(たいしょうしゃ) taishosha

In JapaneseRomajiအဓိပၸာယ္
応募(おうぼ)資格(しかく)oubo shikakuေလၽွာက္ထားအရည္အခ်င္း
新卒(しんそつ)shinsotsuဘြဲ႕ရၿပီးကာစ
卒業(そつぎょう)見込み(みこみ)sotsugyou mikomiဘြဲ႕ရခါနီးေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား (ဘြဲ႕မရခင္ကတည္းက အလုပ္ရွာသူမ်ား)
第二(だいに)新卒(しんそつ)daini shinsotsuဘြဲ႕ရၿပီး ၁ႏွစ္ ၂ႏွစ္အတြင္း အလုပ္ေျပာင္းသူမ်ား
既卒(きそつ)kisotsuဘြဲ႕ရၿပီးမွ အလုပ္ရွာသူ
中途(ちゅうと)chyutoအလုပ္ေျပာင္းသူမ်ား(လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံရွိသူ)

(၂)  ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးအစား 雇用(こよう)形態(けいたい) – koyou keitai

In JapaneseRomajiအဓိပၸာယ္
正社員(せいしゃいん)seishainnအျမဲတမ္းဝန္ထမ္း
契約(けいやく)社員(しゃいん)keiyaku shainnစာခ်ဳပ္ဝန္ထမ္း
アルバイトarubaitoအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ (ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ)
パートpaatoအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္
派遣(はけん)社員(しゃいん)haken shainn ေစလႊတ္ဝန္ထမ္း
業務(ぎょうむ)委託(いたく)gyoumu itakuhome worker

စသျဖင့္ေတြ႕ရပါမယ္။

(၃) လုပ္ငန္းပိုင္း ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့

経験者(けいけんしゃ) – keikensha (အေတြ႕အၾကဳံရွိသူ)

未経験(みけいけん) – mikeikensha (အေတြ႕အၾကဳံမရွိသူ)

 

(၄) အလုပ္အေၾကာင္းအေသးစိတ္

အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာကေတာ့ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းမွာ ၾကည့္နိုင္ၿပီး ဘာအလုပ္လုပ္ရမယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ လစာဘယ္ေလာက္နဲ႔ ဘယ္လိုခံစားခြင့္ေတြပါတယ္ ဆိုတာ သိနိုင္ပါတယ္။

In JapaneseRomajiအဓိပၸာယ္
事業(じぎょう)内容(ないよう) jigyou naiyouအလုပ္အေၾကာင္း
勤務地(きんむち)kinmuchiအလုပ္တည္ေနရာ
休暇(きゅうか)kyuukaအလုပ္ပိတ္ရက္ နားရက္
待遇(たいぐう) taiguu・
福利(ふくり)厚生(こうせい)
taiguu・ fukuri kouseiအေထြေထြခံစားခြင့္
住宅(じゅうたく)手当(てあて)jyuutaku teateအိမ္စရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္း
交通費(こうつうひ)支給(しきゅう) koutsuhi shikyuuလမ္းစရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္း

 

(၅) ကုမၸဏီအေၾကာင္း

In Japanese Romajiအဓိပၸာယ္
会(かい)社名(しゃめい)kaishameiကုမၸဏီအမည္
事業(じぎょう)内容(ないよう)jigyou naiyouလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား
設立(せつりつ)setsurituတည္ေထာင္သည့္ခုႏွစ္
創業(そうぎょう)sougyouလုပ္ငန္းလည္ပတ္ကာလ(ႏွစ္)
資本金(しほんきん)shihon kinရင္းႏွီးမတည္ေငြ
売上高(うりあげだか) uriage dakaႏွစ္စဥ္အျမတ္ေငြ
従業員数
(じゅうぎょういんすう)
jyuugyouinn suuဝန္ထမ္းဦးေရ
代表者(だいひょうしゃ)
・取締役(とりしまりやく)
daihyousha ・
torishimariyaku
ကိုယ္စားလွယ္ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ
理念(りねん)rinenဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္
沿革enkakuကုမၸဏီသမိုင္းေၾကာင္း

関連(かんれん)リンク- kannren rinku ကုမၸဏီႏွင့္ပတ္သက္ဆက္စပ္ေသာ ဟုမ္းေပ့ခ်္ ၊ မီဒီယာ

メッセージ – message မက္ေဆ့ခ်္စသည္တို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီအခ်က္အလက္ေတြကေန တစ္ဆင့္ ကုမၸဏီရဲ့ အေျခအေနကို ေလ့လာဖို႔က အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္ပါပဲ။ကုမၸဏီကို ေလ့လာတာကေတာ့ ေျပာစရာမလိုပါဘူး။လူတိုင္းၾကည့္ၾကတာဆိုေပမဲ့၊ဂ်ပန္မွာက ဘယ္ေလာက္ေလာက္အခ်ိန္ေပးၿပီး၊ေလ့လာၾကလဲ။ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြဆိုရင္ အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္ ၁ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူတတ္ပါတယ္။ အလုပ္စေလၽွာက္ခ်ိန္မွ အလုပ္ဝင္သည္အထိ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖတ္ရပါတယ္။
ကိုယ္တကယ္ဘာလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတာကို ေရးသားၿပီး၊ လူေတြ႕စစ္ေဆးတဲ့အခါ ေျပာဆိုပါတယ္။ အဲ့အတြက္အခ်ိန္ယူၿပီး ေလၽွာက္ခ်င္တဲ့ကုမၸဏီအေၾကာင္းကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေလ့လာဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ယူစဥ္းစားၾကပါတယ္။
အလုပ္စတင္ေလၽွာက္ခ်ိန္မွ စၿပီး အလုပ္ရသည္အထိ ကေတာ့

In Japanese Romajiအဓိပၸာယ္
エントリーentori ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ႏွင့္တကြ ေလၽွာက္ထားျခင္း
面談(めんだん)- ・
訪問(ほうもん)
mendan・houmon ေတြ႕ဆုံျခင္း ၊ ကုမၸဏီေလ့လာေရးဆင္းျခင္း (အင္တာဗ်ဴးမဟုတ္ပါ)
書類(しょるい)
選考(せんこう)
shorui senkouအလုပ္ေလၽွာက္လႊာ၊ စာရြက္စာတမ္း စစ္ေဆးျခင္း
一般(いっぱん)常識(じょうしき)テスト ippan jyoshiki tesuto ေရးေျဖစစ္ေဆးျခင္း
面接(めんせつ)mensetsuအင္တာဗ်ဴး

ျဖစ္ပါတယ္။

အင္တာဗ်ဴးကေန အလုပ္ရတဲ့အထိ ၁ဆင့္တည္းနဲ႔ မၿပီးတတ္ပါဘူး။ အနည္းဆုံး ၂ေခါက္ေလာက္ေတာ့ အင္တာဗ်ဴးေျဖရတတ္ပါတယ္။
ဥပမာ –
1次( じ)面接(めんせつ) – ichiji mensetsu   ပထမအဆင့္ အင္တာဗ်ဴး

2次( じ)面接(めんせつ) – niji mensetsu ဒုတိယအဆင့္ အင္တာဗ်ဴး

最終(さいしゅう)面接(めんせつ) -saishu mensetsu   ေနာက္ဆုံးအဆင့္ အင္တာဗ်ဴး

内定(ないてい) – naitei  အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေအာင္ျမင္ျခင္း၊ အလုပ္ခန႔္အပ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားျခင္း

入社(にゅうしゃ) – nyusha အလုပ္ဝင္ျခင္း

試用(しよう)期間(きかん) – shiyou keikan အစမ္းကာလ
ဆိုၿပီး အဆင့္ဆင့္ ေျဖဆိုၿပီး အလုပ္ဝင္ၾကပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အလုပ္ေလွ်ာက္တဲ့ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ကုမၸဏီအေၾကာင္းကို ေသခ်ာ ေလ့လာဖို႔ပါ။ ကုမၸဏီ အႀကီးအေသးအျပင္၊ မိမိႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိကို ၾကည့္ရမွာပါ။
အႀကီးအေသးဆိုတာက ဂ်ပန္မွာ ကုမၸဏီ အႀကီးစား၊ အလယ္အလတ္တန္းစား၊ လုပ္ငန္းငယ္ဆိုၿပီး ခြဲျခားထားတာကို ေျပာတာပါ။  လုပ္ငန္းႀကီးက တစ္နိုင္ငံလုံးမွာမွ သုညဒႆမသုံး ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါတယ္။ က်န္တာက အလယ္အလတ္ႏွင့္ အေသးစားပါပဲ။ အဲ့လိုဆိုလို႔ စိတ္မပ်က္လိုက္ပါနဲ႔။ အလယ္အလတ္စား ဆိုတာ ဝန္ထမ္းအင္အား ၁၀၀မွ ၃၀၀ႏွင့္အထက္ ရွိတဲ့ ကုမၸဏီပါ။ ဝန္ထမ္းအင္အား ၅၀ေအာက္ ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းေသးအထဲမွာ ပါတာေပါ့။
ကိုယ္ေလၽွာက္မဲ့ကုမၸဏီက ဘယ္လို ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားလဲ၊ ႏွစ္စဥ္အျမတ္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ေလာက္ရွိလဲ ၊ အားၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီက ဘာေတြလဲ၊ လက္ရွိကုမၸဏီရဲ့ ဦးတည္ခ်က္လမ္းစဥ္ေတြက ဘာေတြလဲ စသျဖင့္ ေထာင့္စုံကေန ရွာေဖြစဥ္းစားရပါမယ္။ ကုမၸဏီအေၾကာင္းကို ၾကည့္ရင္းနဲ႔ ကိုယ္ဘာလုပ္ခ်င္လဲဆိုတာ သိနိုင္ပါေသးတယ္။
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ မိမိစိတ္ဝင္စားတဲ့ နယ္ပယ္၊ ဝါသနာပါတဲ့ လုပ္ငန္း၊ေနာင္အနာဂတ္အလားအလာ၊ ေနာင္၁၀ႏွစ္ေလာက္မွာ မိမိဘယ္လိုျဖစ္ေနမလဲကို ေတြးေတာစဥ္းစားၿပီး အလုပ္ေရြးၾကပါတယ္တဲ့။ ပညာလိုခ်င္လို႔ အလုပ္အေတြ႕အၾကဳံယူတဲ့သူေတြလည္းရွိသလို၊ မိမိဝါသနာကို အေထာက္အကူျပဳမဲ့ အလုပ္ျဖစ္လို႔ ေရြးခ်ယ္ၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။

မိတ္ေဆြတို႔လည္း အခ်ိန္ယူၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားသုံးသပ္ၾကည့္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

Author Profile

EM
EM
မိတ္ေဆြတို႔ ျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ေစရန္ ဂ်ပန္အေၾကာင္းေရးသားတင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။
🌼🌼🌼🌼🌼
ေရႊမႏၲေလးမွလာၿပီး တိုက်ိဳမွာ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ သိမွတ္ရသမွ် ေဝမွ်ေပးသြားပါမယ္ရွင္။
🌸🌸🌸🌸🌸
Writer & Editor at Working Friends
よろしくお願いします🤗