Business words?? ဟယ္လိုဟယ္လို…….Jaglish  ?????
လုပ္ငန္းခြင္မွာ အသုံးျပဳေသာ ကတကနစကားလုံးမ်ား (သို႔) နိုင္ငံျခားေမြးစားစကားလုံးမ်ား
ဟယ္လို ဂ်ပန္စာပါ။ဂ်ပန္စာသင္ရတာ မလြယ္ဘူးဆိုတာ သင္ဖူးသူတိုင္း နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ ျဖစ္မွာပါ။
ဂ်ပန္စာမွာ ဟိရဂန၊ ကတကန၊ခန္းဂ်ီးဆိုၿပီး ၃မ်ိဳးေတာင္ ခြဲျခားထားလို႔ေလ။မခြဲလို႔လဲ မရဘူးေလ
ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဒီဥပမာေလးကို ၾကည့္
ဟိရဂန  ははははははとわらった。
きしゃのきしゃはきしゃできしゃした。
ကတကန ハハハハハハトワラッタ。
キシャノキシャハキシャデキシャシタ。
နားလည္တဲ့သူလည္း ရွိမွာပါ။
ဒီအတိုင္းေရးရင္ ဘယ္စကားလံုးက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ မွန္းရတာ ခက္ပါတယ္ေနာ္။ ဂ်ပန္မွာက အသံတူေၾကာင္းကြဲ စကားလံုးေတြမ်ားတဲ့အတြက္ ခန္းဂ်ီးေတြနဲ႔ တြဲေရးမွ ပိုမိုဖတ္ရတာ အဆင္ေျပပါတယ္တဲ့။
母はハハハと笑った。
貴社の記者は汽車で帰社した。^^ဒီလို ခန္းဂ်ီးႏွင့္တြဲေရးထားတဲ့ ဝါက်ဆိုရင္ နားလည္မႈလြဲတဲ့ ျပႆနာ ရွင္းသြားတာေပါ့။ကၽြန္မလည္း အရင္တေန႔ကမွ ေတြ႕လိုက္လို႔ ထည့္ေရးလိုက္တာပါ။ဗဟုသုတေပါ့။ျပႆနာရွင္းၿပီဆိုရင္ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္မယ္ေနာ္။
ေနာက္ျပႆနာကေတာ့

လုပ္ငန္းခြင္သုံး ကတကန စကားလုံး

ဂ်ပန္စာ အရည္အခ်င္းျမင့္မားတဲ့သူေတြေတာင္မွ လုပ္ငန္းခြင္ထဲေရာက္ရင္ နားမလည္တဲ့စကားလုံးေတြ ေတာင္လိုပုံေနပါတယ္။ေန႔စဥ္မွာ လြယ္ကူတဲ့စကားလုံးေတြ ျဖစ္ေပမဲ့ ႐ုတ္တရပ္ၾကားလိုက္ရင္ အဓိပၸာယ္မေပါက္တာေတြေပါ့။ကၽြန္မဆိုရင္ အစည္းအေဝးပြဲေတြမွာ ဘာမွကို နားမလည္လိုက္တဲ့အေခါက္ေတြ မနည္းဘူး။
အဲ့ဒါကေတာ့ ဂ်ပန္မွာလည္း အဂၤလိပ္လိုေတြ နိုင္ငံျခားဘာသာစကားလိုေတြ ညႇပ္ညႇပ္ေျပာတတ္လို႔ပါ။ ဘာဆိုဘာမွ နားမလည္လိုက္တာပါ။ပါးစပ္ေလးလႈပ္ေနတာပဲ ေငးရတဲ့ဘဝေပါ့ကြယ္။ ပင္လယ္က လမင္းကို ေငးေနသလိုလိုလို ^^
အဲဒီစကားလုံးေတြကို စာေရးထားရင္ ေတာ္ေတာ္ကို ဖတ္ယူရတယ္။ထားပါေတာ့။ အဲ့ဒီနားလည္ရခက္ခဲတဲ့စကားလုံးေလးမ်ားလည္း အပါအဝင္ လုပ္ငန္းခြင္သုံး ကတကနစကားလုံးမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။
အရင္ဆုံး
1. アサイン
2. アジェンダ
3. アライアンス
4. トップページ
5. アポ
6. テレアポ
7. テレオペ
8. テレマ
9. MTG
10. OJT
11. オンスケ
12. クォーター
13. シフト
14. コアタイム
15. タスク
16. KGI
17. KPI
18. コンバーション
19. ナレッジ
20. アプローチ
21. プレゼン
22. ファクトベース
23. タイト
24. チェックシート
သိတာေတြလည္း တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ပါမလားပဲ။ အစမို႔လို႔ basicကပဲ စလိုက္ပါတယ္ေန႔စဥ္႐ုံးသုံးေတြမွာေတာ့ ကတကနနဲ႔ပဲ ညႇပ္ညႇပ္ေျပာေလ့ရွိတာပါ။
နံပါတ္မွာ တစ္
1. アサイン(assign) တာဝန္ေပးအပ္။
アサインする တာဝန္ေပးအပ္သည္။アサインされる တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္။
ဂ်ပန္စာလိုဆို 任命するျဖစ္ၿပီး၊အဲ့ ထက္ ပိုသုံးတာက ဒီစကားလုံးပါ။ ပေရာဂ်က္အတြက္ တာဝန္လႊဲအပ္ခံရတယ္တို႔ဘာတို႔ေပါ့။
eg, 新しいプロジェクトの代表者としてアサインされた。ပေရာဂ်က္သစ္ရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အေနႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါတယ္။

နံပါတ္မွာ၂
2. アジェンダ(agenda) plan၊ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္
アジェンダシート အစည္းအေဝးမွာ သုံးမဲ့ ဇယားတို႔ကို ေခၚပါတယ္။ဂ်ပန္လိုဆို 議題、予定
Eg, これが今回のアジェンダです。ဒီဟာက ဒီတစ္ေခါက္အစည္းအေဝးမွာ ေဆြးေႏြးမဲ့ အေၾကာင္းအရာပါ။

3. アライアンス(alliance)  ပူးေပါင္း၊ခ်ိတ္ဆက္
アライアンスパートナー ပူးေပါင္းဖက္ကုမၸဏီ၊ စီးပြားဖက္
ဂ်ပန္လို同盟、連携
Eg, アライアンスを結んで、事業を拡大しましょう。 တျခားကုမၸဏီေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး၊လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ရေအာင္။

4. トップページ(top page)  ဟုမ္းေပ့ခ်္ပထမစာမ်က္ႏွာ( HOME)မ်က္ႏွာစာကိုေခၚတာေပါ့ေနာ္။
Eg, トップページのデザインはもっとシンプルに…. Top Page ဒီဇိုင္းကိုပိုၿပီး ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလး

5. アポ apo (appointment)  အလုပ္ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုခ်က္
アポを取る ခ်ိန္ဆိုသည္။
Eg, ABC社のYさんとのアポが取れました。 ABCကုမၸဏီက Mr.Yႏွင့္ ခ်ိန္းဆိုလို႔ရသြားပါၿပီ။

6. テレアポ ကုမၸဏီဘက္မွဖုန္းဆက္ခ်ိန္းဆိုခ်က္။
ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ မိမိ၏လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း
Eg, テレアポのアルバイトに応募したいですが、 အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကို ေလၽွာက္ထားခ်င္လို႔ပါ။

7. テレオペ       ဖုန္းေအာ္ပေရတာ။customerဆီမွ ေမးျမန္းလာမႈကို ေျဖဆိုေပးျခင္း

8. テレマtelema ( telemarketing) call center မွတစ္ဆင့္ေစ်းကြက္ရွာေဖြျခင္း။ (ဖုန္းဆက္ခ်ိန္းဆိုျခင္း+ဖုန္းေအာ္ပေရတာ)
Eg,テレマのコツを教えてください。 Telemarketing နည္းလမ္းေလး ေျပာျပပါအုံး။

9. MTG (meeting) အစည္းအေဝး

10. OJT (on the job training) အလုပ္လုပ္ရင္း သင္ယူျခင္း

11. オンスケ (on schedule)  အစီအစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ေျမာက္ေနတယ္၊ အစီအစဥ္အတိုင္းပဲ
Eg, このプロジェクトはオンスケで進んでいます ဒီပေရာဂ်က္က အစီအစဥ္အတိုင္းပဲ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

12. クォーター (quarter) ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ၄ပုံ၁ပုံ။ ၃လတစ္ျဖတ္ေပါ့၊
ဂ်ပန္လို 四半期 (Q1,Q2,…)
Eg, 第一クォーター(Q1)の売り上げ目標は 100万円です。 ပထမ၃လျဖတ္ရဲ့ ေမၽွာ္မွန္းအျမတ္ေငြက 1သန္း ျဖစ္ပါတယ္။

13. シフト အလုပ္ခ်ိန္အေျပာင္းအလဲ၊ シフト制
Eg, 勤務時間はシフト制です。 အလုပ္လုပ္ခ်ိန္က ေျပာင္းလဲနိုင္တဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

14. コアタイム (core time) မျဖစ္မေန အလုပ္လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္အပိုင္း။
(ဥပမာ- မနက္ ၁၀နာရီမွ မြန္းလြဲ၃နာရီအတြင္း မျဖစ္မေန အလုပ္ဝင္၊ က်န္တဲ့အခ်ိန္က အခ်ိန္ေရႊ႕လို႔ရ)

15. タスク(task)  အလုပ္တာဝန္၊
Eg, 今日のタスクは売上率を計算する作業です。 ဒီေန႔ တာဝန္ကေတာ့ အျမတ္ေငြႏႈန္းကို တြက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။

16. KGI  (Key Goal Indicator) ပေရာဂ်က္ရဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ (ပန္းတိုင္)
17. KPI  (Key Performance Indicator) ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား ၊
ဒီႏွစ္မ်ိဳးကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ဆိုလိုေပမဲ့ ကြဲျပားခ်က္ရွိပါတယ္။
Eg, 日々のタスクKPIはKGI達成のためです。 ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားရဲ့ ဦးတည္ခ်က္က KGIျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ပါ။

18. コンバージュン (conversion)(အင္တာနက္မားကတ္တင္းအသုံးအႏႈန္း) သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း customer တိုးပြားလာျခင္း ( ဥပမာ – အလုပ္ေလၽွာက္ထားမႈ ဦးေရမ်ားျပားလာျခင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျပားလာျခင္း)
Eg, 応募が多くなり、今月のコンバージュンレートもよくなってきた。 ေလၽွာက္ထားမႈမ်ားလာလို႔ ဒီလရဲ့ သုံးစြဲသူဦးေရႏႈန္း ျမင့္တက္လာပါတယ္။

19. ナレッジ ( knowledge) ကုမၸဏီအက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ၊ သိထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာ (ရိုးရိုးတမ္းတမ္း ဗဟုသုတကို ေျပာတာ မဟုတ္ဘဲ အက်ိဳးရွိေစမဲ့ နည္းလမ္း၊ပညာရပ္ဆိုင္ရာကို ေျပာပါတယ္)
Eg, ナレッジを共有するため、MTGをします。 သိထားတဲ့နည္းလမ္းေတြကို မၽွေဝေပးဖို႔ အစည္းအေဝးက်င္းပပါမယ္။

20. アプローチ (approach)      customerအား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

21. プレゼン (presentation) (အားလုံးသိၾကမွာပါ) ရွင္းလင္းတင္ျပ

22. ファクトベース (fact base)    論理思考   အခ်က္အလက္အေျခခံၿပီး အလုပ္လုပ္ျခင္း (ျဖစ္ရပ္မွန္)
Eg, お客さんのニーズをファクトベースで考えよう。 Customerေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ကို အခ်က္အလက္အေပၚအေျခခံၿပီး စဥ္းစားရေအာင္။

23. タイト(tight)            အခ်ိန္ဇယားအျပည့္ျဖစ္ေန၊ တျခားအစီအစဥ္ထည့္လို႔မရတဲ့အေျခအေန
Eg, 今日はタイトなスケジュールで、食事会へいけません。 ဒီေန႔ အလုပ္အစီအစဥ္အျပည့္ျဖစ္ေနလို႔ စားေသာက္ပြဲမသြားနိုင္ပါဘူး။

24. チェックシート (check sheet)   စစ္ေဆးရမည့္ဇယား( အစီအစဥ္ေတြကို ျပန္လည္စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ သုံးပါတယ္၊ အစီအစဥ္၊ ပစၥည္းlist လို႔လည္းေျပာလို႔ရပါတယ္။
Eg, チェックシートでご確認お願いします。 အစီအစဥ္ဇယားႏွင့္ ျပန္စစ္ၾကည့္ပါအုံး။

ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။ ပုံမွန္အသုံးအႏႈန္းနဲ႔ ကြဲျပားတာလည္းရွိသလို တူညီတာလည္းရွိေပမဲ့၊ နိုင္ငံျခားဘာသာစကား ညႇပ္ညႇပ္ေျပာတဲ့အခါ နားမလည္လိုက္တာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။
မိတ္ေဆြတို႔လည္း ဂ်ပန္စာေလ့လာရင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အလုပ္လုပ္နိုင္ပါေစ။
ဒါဆို ဘိုင့္ဘိုင္

Author Profile

EM
EM
မိတ္ေဆြတို႔ ျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္ေစရန္ ဂ်ပန္အေၾကာင္းေရးသားတင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။
🌼🌼🌼🌼🌼
ေရႊမႏၲေလးမွလာၿပီး တိုက်ိဳမွာ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ သိမွတ္ရသမွ် ေဝမွ်ေပးသြားပါမယ္ရွင္။
🌸🌸🌸🌸🌸
Writer & Editor at Working Friends
よろしくお願いします🤗