အချိန်ပိုနှင့် ဝန်ထမ်းခံစားခွင့် တွက်ချက်နည်း

【Zawgyi】⇒ Unicode Font ဖြင့်ဖတ်ရန်(စာပေါ်နှိပ်ပါ)

စာဖတ္ ပရိသတ္တို႔ေရ

ဒီတပါတ္ MJ က

ဝန္ထမ္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ထဲက အလုပ္ခ်ိန္ပိုအေၾကာင္းေလး ေရးေပးခ်င္ပါတယ္။

တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္၊ အလုပ္ကုမၸဏီေတြအလိုက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမတူေပမဲ့ အလုပ္သမား အေျခခံ ခံစားခြင့္ ဆိုတာကေတာ့ အလုပ္သမား အက္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ကေတာ့ အတူတူပါပဲေလ။

ဒီတစ္ေခါက္မွာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီဝန္ထမ္း အခ်ိန္ပို အက်ိဳးခံစားခြင့္တြက္ခ်က္ပုံေလးကို ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္။

ဂ်ပန္အလုပ္သမားဥပေဒအရ အခ်ိန္ပိုတြက္ခ်က္

မူရင္း ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္ (၀၉:၀၀-၁၈:၀၀) ဆိုပါစို႔။

(၁) အခ်ိန္ပို (၁၈:၀၀-၂၂:၀၀အတြင္း) ဆင္းရင္ မူရင္း တစ္နာရီ ရေငြထက္ +၂၅%  ပိုရျခင္း။

(၂) ညပိုင္း(၂၂:၀၀-၀၅:၀၀အတြင္း) ဆင္းျခင္းကို 深夜/ ည သန္းေခါင္ေက်ာ္ အလုပ္ဆင္းခ်ိန္ဟုဆိုကာ မူရင္း တစ္နာရီ ရေငြထက္  +၂၅%အထက္ ရရပါမည္။

(၃) မိမိ၏ နားရက္မွာ အလုပ္ဆင္းေပးရန္ ျဖစ္လာခဲ့ရာဝယ္ ထိုေန႔၏ တနာရီ လုပ္အားခသည္ ပုံမွန္တစ္နာရီခ+၃၅% ျဖစ္ပါသည္။
မိမိနားရက္မွာ ညပိုင္းအလုပ္အခ်ိန္ပို (နံပါတ္၂ကဲ့သို႔) ဆင္းရရင္ေတာ့ = တစ္နာရီလုပ္အားခ +(၃၅% + ၂၅%)  ( အလုပ္ခန႔္ စာခ်ဳပ္တြင္ ကိုယ္၏ ပိတ္ရက္ကို ေသခ်ာ ေမးမွတ္ထားပါ)

တြက္ရလြယ္ေအာင္ တနာရီ ၁၀၀၀¥ မူရင္းျဖစ္ပါက၊ ၁၂၅၀,၁၃၅၀¥ တို႔ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္မွာ ေျပာခဲ့သလို ကုမၸဏီအလိုက္ သတ္မွတ္ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိျပန္မို႔၊ အလုပ္တက္၊ဆင္းအခ်ိန္ကြဲျပားတာလည္း ရွိပါတယ္။
အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ အလုပ္ထဲတြင္ တစ္ေန႔ ၉နာရီ ရွိရမည္။ထိုအတြင္း ၁ နာရီ နားခ်ိန္ယူပါ။ထို႔ထက္ပို၍ အလုပ္ဆင္းေသာ္ ( ၂၄ နာရီအတြင္း)အခ်ိန္ပိုေငြ တြက္ႏူန္းျဖင့္ တြက္ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
နားခ်ိန္ တစ္နာရီ ဆိုသည္မွာလည္း ကုမၸဏီအလိုက္ တစ္နာရီ တၿပိဳင္တည္း နားရေစၿပီး၊ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ၃ဝမိနစ္ ၂ ႀကိမ္ခြဲနားျခင္း စသည္ျဖင့္ ရွိပါသည္။
နားခ်ိန္အတြင္း အလုပ္လုပ္ခဲ့ရသည္ ရွိေသာ္ ထိုအခ်ိန္ကို အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ဟု သတ္မွတ္နိုင္ပါတယ္။( ဥပမာ နားခ်ိန္/ ထမင္းစားခ်ိန္ အတြင္း အလုပ္ကိစၥဖုန္းလာလၽွင္ ကိုင္ေပးပါ ေျဖေပးပါ စသည္တို႔ ၾကဳံလာျခင္း၊ ေတာင္းဆို ခံရျခင္းရွိပါက ထိုသည္ကို အလုပ္ခ်ိန္ဟုပင္ေခၚျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ကိုယ္သည္ အခ်ိန္ပို မဆင္းေပးခ်င္လၽွင္ ျငင္းပိုင္ခြင့္ ရွိသည္မွာလည္း အလုပ္သမား အခြင့္အေရးပင္သာ ျဖစ္ပါသည္။


အခ်ိန္ပိုေၾကးရမရ ?

⬆︎အထက္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ တရားဝင္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီအလိုက္ စည္းမ်ဥ္းမတူပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတြ႕ေလ့ရွိေသာ ျပႆနာ အေၾကာင္းကိုလည္း အနည္းငယ္ ေရးျပပါရေစဦးရွင့္။

ဒီလိုပါ

❶ အထက္မွာ ေျပာသြားသလို တေန႔ ၈နာရီ ေက်ာ္လ်င္ အခ်ိန္ပိုေၾကး ရသည္ဟု ေရးထားပါေသာ္လည္း
တခ်ိဳ႕ ကုမၸဏီမ်ားကေတာ့ျဖင့္ လိုရင္ လိုသလို၊ မလိုရင္ ေစာျပန္ခိုင္းတာမ်ိဳး ရွိေလ့ရွိၿပီး၊ အလုပ္ခ်ိန္အား လိုတိုးပိုေလ်ာ့ တြက္ေလ့တတ္ၾကပါသည္။ ဆိုပါစို႔။
အထက္တြင္ေရးခဲ့သလို (တစ္ရက္ ၈နာရီ၊ တစ္ပါတ္ ၅ ရက္ အလုပ္ဆင္းျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ေပါင္း ၄၀ နာရီ)။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တစ္ခ်ိဳ႕ကာ တစ္ပါတ္ ၄၀ နာရီထက္ ပိုပါက အခ်ိန္ပိုေငြေပးေလ့ရွိပါသည္။မပိုပါက မေပးပါ။

❷ ေနာက္တစ္မ်ိဳးက
တစ္ရက္ ၇ နာရီျဖင့္ ၅ ရက္စာ လုပ္ေပးရၿပီး (၇ နာရီ×၅ရက္=၃၅ နာရီ)( စေနတြင္ ၅ နာရီ ဆင္းရမည္ )ဆိုသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ကုမၸဏီ၏ စည္းမ်ဥ္းမွာ ဝန္ထမ္းတိုင္းအေပၚ ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္တစ္ေယာက္တည္းအတြက္ ျပင္ေပးမည္ မဟုတ္။ ထိုကုမၸဏီမ်ိဳးတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့မိပါက စေနေန႔ အလုပ္ဆင္းေသာ္လည္း အခ်ိန္ပိုေငြ မရပါ။ေသခ်ာၾကည့္ပါေနာ္။

❸ေနာက္ကုမၸဏီ အမ်ိဳးအစား တခု။ အတြက္အခ်က္ အရမ္းေတာ္ၾကေသာ ဂ်ပန္တို႔သည္ တစ္ရက္ တစ္ပါတ္ နာရီထက္ တစ္လတာ၏ နာရီကိုၾကည့္ေသာ ကုမၸဏီလည္းရွိပါတယ္။တစ္ခါတေလ လအလိုက္ စေနတနဂၤေႏြပိတ္ရက္ပါဝင္ၿပီး ရက္၂၀မကဘဲ ၂၂ရက္၊၂၃ရက္ အလုပ္ဆင္းရသည့္ လေတြလည္း ရွိပါတယ္။
ရက္၂၀ပဲဆင္းရတဲ့ လတြင္ (တစ္ရက္ ၈ နာရီ×တစ္လ၂၀ ရက္= ၁၆၀ နာရီ။ ထို႔ထက္ပိုေသာ အခ်ိန္သည္ အခ်ိန္ပိုေၾကးရမည္)
၂၂၊၂၃ရက္ ဆင္းရတဲ့ လမ်ားအတြက္ ( တစ္ရက္ ၈ နာရီ ×တစ္လ ၂၂ ရက္=၁၇၆ နာရီအထက္ အခ်ိန္ပိုသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုေၾကးရမည္)ဟု ျပကၡဒိန္၏ လကုန္ရက္ အရည္အတြက္ကို အဓိကထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ရွိၾကပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္အလုပ္ဝင္ေသာ ကုမၸဏီ၏အေၾကာင္းအား အလုပ္လုပ္ရန္ လူေတြ႕ အေမးအေျဖေန႔တြင္ ေမးၾကားၾကေစခ်င္ပါသည္။ ျဖစ္နိုင္ရင္ မေျဖခင္ကတည္းက ကုမၸဏီရဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၊အလုပ္ေခၚစာေတြမွာ ေသခ်ာ ရွာေဖြထားပါ။ အလုပ္ခန႔္ခံရၿပီးေနာက္မွ အလုပ္အေၾကာင္းသိ၍ အလုပ္မသြားခ်င္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကိုယ္လည္း အမည္ပ်က္ ကတိမတည္ေသာသူျဖစ္မည္။ ျမန္မာမ်ားဟူ၍လည္း အေျပာခံရမည္၊ ဂ႐ုစိုက္ပါေနာ္။

ဒါေလးကေတာ့ ဝန္ထမ္းခံစားခြင့္ထဲမွ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္တာေလးပါ။

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား အဆင္ေျပပါေစ။

MJ

Author Profile

MJ
MJ
မဂၤလာပါ
ဂ်ပန္အေၾကာင္း တင္ဆက္ေပးသြားပါမယ္
ဘာသာျပန္ အလုပ္လည္း လုပ္ေနပါတယ္ရွင္။လိုအပ္တဲ့အခါလည္း အသံျပဳလိုက္ပါေနာ္^^။
ခရီးထြက္ျခင္းနဲ႔ အားကစား ဝါသနာ ပါ ပါတယ္ရွင္။