ေက်ာင္းသားဗီဇာမွ အလုပ္ဗီဇာသို႔(၂)

【Zawgyi】⇒ Unicode Font ျဖင့္ဖတ္ရန္(စာေပၚႏွိပ္ပါ)

■Ever Smile
ယခင္အပတ္မွ အလုပ္ဗီဇာေျပာင္းရန္ အဆက္ျဖစ္ပါတယ္
ဂ်ပန္မွာေက်ာင္းတက္ၿပီးလို႔ အလုပ္ဗီဇာေလၽွာက္ထားတဲ့အခါ မိမိရဲ့ လက္ရွိေက်ာင္းသားဗီဇာကုန္ရက္နီးသည္အထိ ဗီဇာမရေသးရင္ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ။

🚩အလုပ္ဗီဇာေျပာင္းေလၽွာက္ထားေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာေနသူအတြက္

ေနာက္ႏွစ္၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၃လပိုင္းေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္း အလုပ္ဝင္မည့္သူမ်ား
(1) ဗီဇာေလၽွာက္ထားေသာ္လည္း 4လ1ရက္ေန႔အထိ ဗီဇာ မရေသးပါက မိမိဗီဇာ က်န္ေနေသးတဲ့ ရက္အထိေစာင့္လို႔ ရပါတယ္။

(2) အကယ္၍ ေလၽွာက္ထားဆဲသူမ်ား မိမိဗီဇာကုန္ရက္အထိ ဗီဇာမရေသးပါက အထူးကာလအေနျဖင့္ ဗီဇာကုန္သည့္ေန႔မွ 2လအထိေနလို႔ရပါတယ္။ ေလၽွာက္ထားဆဲသူမ်ားကို ဆိုလိုပါတယ္။ဂ်ပန္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဘက္မွ ဗီဇာစီစစ္ေရး အခ်ိန္ၾကာေနေသာအခါ ဆက္ေနခြင့္ရွိပါတယ္။
ကိုးကား :
(平成21年 入管法改正)

ဥပမာ-2019ခုႏွစ္5လ2ရက္ အထိဗီဇာရွိေနေသာ ေမာင္ဘသည္ 4လ1ရက္အထိ ဗီဇာမရေသးပါက မိမိဗီဇာက်န္ေနေသာ 5လ2ရက္မွ ေနာက္ထပ္ 2လအတြင္း7လ1ရက္ေန႔အထိ ဂ်ပန္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။
● ထိုကာလအတြင္းသံ႐ုံးမွ သင့္အားသတိေပးစာလာမည္မဟုတ္ပါ။ မိမိဘာသာ သိထားရပါမည္။ 7လ1ရက္ေက်ာ္ပါက Over Stay ျဖစ္ပါၿပီ။

ဗီဇာ ေလၽွာက္ထားျခင္းသည္ပုံမွန္ 2လမွ 4လအတြင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိက ထိုထပ္ပိုၾကာေနပါက တတ္သိနားလည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

● မိမိေလၽွာက္ထားေသာ အလုပ္ႏွင့္ မကိုက္ပါက ဗီဇာ ေလၽွာက္ထားျခင္းကို 入管တြင္ Cancel လုပ္ၿပီး အျခားအလုပ္ႏွင့္ ေျပာင္းေလၽွာက္သင့္လ်င္ ေလၽွာက္ရပါမည္။

● ဗီဇာေျပာင္းေလၽွာက္မယ္ဆိုရင္ မိမိရဲ့လက္ရွိဗီဇာသက္တမ္းကုန္ဖို႔ ၃လမတိုင္ခင္ကတည္းက စတင္ေလၽွာက္လို႔ရပါတယ္။ေစာေစာေလၽွာက္ထားဖို႔ပါ။

● အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ပထမအႀကိမ္ကတည္းက တတ္သိနားလည္သူမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ကာ မိမိႏွင့္ ဗီဇာရနိုင္ေျခမ်ားေသာ အလုပ္ျဖင့္သာ ေလၽွာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

● တစ္ႀကိမ္ Cancel လုပ္ေသာ္လည္း မိမိData က 入管တြင္ မွတ္တမ္းရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ အလုပ္ရထားေသာ ေက်ာင္းသား ဗီဇာေလၽွာက္ထားျခင္း ပုံစံျဖစ္ပါတယ္။

🚩ေက်ာင္းၿပီးသည္အထိ အလုပ္မရေသး၍ ဗီဇာမေလၽွာက္ထားရေသးသူမ်ားအတြက္

ေက်ာင္းၿပီးသည္အထိအလုပ္မရေသးေသာ ဆန္းမြန္း၊တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ကေတာ့

● မိမိေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ကတည္းက အလုပ္ေလၽွာက္ေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းၿပီးသည္အထိအလုပ္မရေသးပါက
အလုပ္ေလၽွာက္ထားေနဆဲဗီဇာ ၆လ ကို မိမိအမွန္တကယ္ ေလၽွာက္ထားေသာအလုပ္အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တိုးေနခြင့္ရွိပါတယ္။
ကိုးကား :http://www.moj.go.jp/

ဥပမာ-
(၁) Hello Work ကေပးေသာ အလုပ္မိတ္ဆက္စာကို သိမ္းထားပါက ဗီဇာသက္တမ္း6လ တိုးနိုင္ပါတယ္။
(၂) မိမိတက္ေနေသာ ေက်ာင္းမွလည္း မိမိအမွန္တကယ္အလုပ္ေလၽွာက္ထားေနေၾကာင္း သက္ေသခံေပးဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။
(၃)ဒါ့အျပင္ ေနာက္ဆုံးတက္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္းေအာင္လက္မွတ္၊ ဆန္းမြန္းေက်ာင္းဆိုလၽွင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္လက္မွတ္ စသည္တို႔လည္း ျပဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

မည္သူမဆို ေသခ်ာေပါက္ထိုဗီဇာ ယူလို႔ ရတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ မရပါ။
ဥပမာ-
(က)ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ျပႆနာတစ္ခုခုရွိခဲ့ပါက
(ခ)ေက်ာင္းသားဘဝလုပ္ခဲ့ေသာ Over Working စသည္တို႔ေပၚပါက မရပါ။
-မည္သည့္ဗီဇာမဆို ေက်ာင္းသားဗီဇာသက္တမ္းတိုးျခင္း၊ အလုပ္သမားဗီဇာေျပာင္းျခင္းမ်ားတြင္ Over Working စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ဗီဇာမရနိုင္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ အကယ္၍ ဗီဇာမရနိုင္ပါက ကဒ္ေဖာက္ခံရကာ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ကာလအျဖစ္ 1ပတ္မွ 1လ အခ်ိန္ေပးကာ နိုင္ငံျပန္ရန္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဂ်ပန္မွာေက်ာင္းတက္ၿပီး ဗီဇာေျပာင္းေလၽွာက္မယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာေလ့လာစုံစမ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကပါေနာ္။
အားလုံးပဲ အလုပ္အဆင္ေျပေၿပ ရၿပီး၊ ဗီဇာလည္း လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ေလၽွာက္ထားနိုင္ၾကပါေစေနာ္။

Ever Smile

Author Profile

Ever Smile
Ever Smile
☺️ဂ်ပန္မွာ ေနထိုင္စဥ္မွာ ၾကဳံေတြ႕ရတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားကို
ဂ်ပန္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သူမ်ားအားလုံး သိရွိနားလည္ေစေသာ ေစတနာျဖစ္ သိထားသေလာက္ ဗဟုသုတေလးမ်ားကို ေဝမၽွပါရေစေနာ္။😁
ကိုယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ ဂ်ပန္ျမန္မာ ေပါင္းကူးတံတားတစ္စင္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ပါတယ္☺️
🍀🍀🍀