ေက်ာင္းသားဗီဇာမွ အလုပ္ဗီဇာေျပာင္းမည့္သူမ်ားအတြက္(၁)
【Zawgyi】⇒ Unicode Font ျဖင့္ဖတ္ရန္(စာေပၚႏွိပ္ပါ)

■Ever Smile

ေနာက္ႏွစ္ 2019 4လပိုင္းမွ စ၍ အလုပ္ဝင္ရန္ျပင္ဆင္ေနၾကေသာ အစ္ကိုအစ္မမ်ား
အခုဆို ၉လပိုင္းကိုေတာင္ ေရာက္ေနၿပီေနာ္။
အလုပ္ေတြေရာ ရကုန္ၾကၿပီလား။
အကယ္၍ အခုအခ်ိန္ထိ အလုပ္မရေသးရင္ေတာ့ အလုပ္ရွာMynabi နဲ႔ Rikunabi ကို သိပ္အားမကိုးေစခ်င္ေတာ့ပါ။
FB &Internet ကေန အလုပ္ေခၚစာနဲ႔ Hello Work ကေန အလုပ္ရွာသင့္တယ္လို႔ အႀကံေပးပါရေစ။ပိုျမန္ပါလိမ့္မယ္။

အလုပ္ေခၚစာမွာ ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။
ေနာက္ႏွစ္4လပိုင္းမွစ၍ အလုပ္ဝင္နိုင္မည့္သူ အလုပ္ေခၚစာ နဲ႔ အခုခ်က္ခ်င္းတန္းဝင္နိုင္မည့္ အလုပ္ေခၚစာ ျဖစ္ပါတယ္။

🚩အလုပ္ရွာတဲ့အခါ ဗီဇာရနိုင္လားကို ေသခ်ာေလ့လာပါ

သတိထားဖို႔ကေတာ့ အလုပ္ရွာရာတြင္ အလုပ္ျဖစ္ၿပီးေရာ စိတ္ႏွင့္ ရွာလို႔မရပါ။
ဗီဇာက်မက် ကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။
မိမိသင္ယူေနေသာဘာသာရပ္(လက္ရွိဂ်ပန္ေနာက္ဆုံးတက္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္း) သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရခဲ့ေသာဘြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္သာလၽွင္ ဗီဇာရနိုင္ပါတယ္။
အလုပ္ရၿပီး အလုပ္ႏွင့္ ရ ထားေသာ ဘြဲ႕မကိုက္၍ ဗီဇာမရေသာသူမ်ားလည္း ရွိၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဂ်ပန္တကၠသိုလ္(သို႔)ဘြဲ႕လြန္ေအာင္ျမင္ကာ၊စအလုပ္ဝင္ဝင္ခ်င္းမွာ တစ္ႏွစ္စာဝင္ေငြ ယန္းေသာင္း ၃ဝဝေက်ာ္ၿပီးဂ်ပန္စာသုံးရသည့္အလုပ္ျဖစ္ပါက
မည္သည့္လုပ္ငန္းမွာမဆို လုပ္ကိုင္နိုင္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းလည္း ထုတ္ျပန္ထားေတာ့ ေသခ်ာေလ့လာပါေနာ္။

🚩အလုပ္ ဗီဇာေျပာင္းတဲ့အခါ

ေနာက္ႏွစ္(2019)၃လပိုင္းမွာ ေက်ာင္းၿပီးမည့္သူမ်ား(အလုပ္ခန႔္စာရထားသူ)ကေတာ့
ေက်ာင္းသားဗီဇာ ကေန အလုပ္ဗီဇာ (技術・人文知識・国際業務Gijutsu jinbun chishiki kokusai gyoumu) ကို

■ဒီႏွစ္12လပိုင္း 1 ရက္ေန႔မွ စ၍ ဗီဇာေျပာင္းေလၽွာက္ထားနိုင္ပါတယ္။ ၃လႀကိဳတင္ေလၽွာက္လို႔ရပါတယ္။

■ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေဖာင္ေရးသြင္းနည္းမ်ားမွအစ အေရးႀကီးပါသျဖင့္
တတ္သိနားလည္ေသာ သူမ်ားထံတြင္ အခေၾကးေငြေပး၍ အပ္ျခင္းက ပို စိတ္ခ်ရတယ္လို႔ စီနီယာအစ္ကိုအစ္မမ်ားစကားကို ၾကားရပါတယ္။

■ Visa ၾကာခ်ိန္ကေတာ့ ပုံမွန္ 2လမွ 4လ အထိၾကာတတ္ပါတယ္။
ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာရွိေနေသာသူျဖစ္ပါက 4လထက္လည္း ပိုၾကာနိုင္ပါတယ္။

■ ရရွိနိုင္တဲ့ Visa ကေတာ့ 6လကေန 5ႏွစ္ အထိ ရနိုင္ပါတယ္။
မိမိလုပ္မည့္ လုပ္ငန္းအႀကီးအေသး၊အလုပ္ႏွင့္ ဘြဲ႕အေျခအေနအမ်ိဳးအမ်ိဳးေၾကာင့္
တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မတူနိုင္ပါ။

■ အကယ္၍ ေက်ာင္းဘြဲ႕ရတဲ့ရက္ 3လ1ရက္ေန႔အထိ အလုပ္မရဘဲ ဘာဗီဇာမွ မေလၽွာက္ရေသးရင္
မိမိမွာ ဗီဇာက်န္ေနေသးေပမယ့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မရွိဘူးလို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။

■ အလုပ္ေလၽွာက္ထားဆဲသူမ်ားကေတာ့ မိမိဇိုင္လ်ဴးကဒ္မွ ကုန္ရက္အထိ ဗီဇာ ေစာင့္နိုင္ပါတယ္။ ဗီဇာမရမခ်င္း အလုပ္ဝင္လို႔ မရပါဘူး။

တကယ္ဂ်ပန္နိုင္ငံ ဥပေဒအရကေတာ့ မိမိတြင္ ဗီဇာ မည္မၽွက်န္ေနသည္ျဖစ္ေစ
၃လပိုင္းကုန္မွာ ေက်ာင္းၿပီးမယ္ဆိုရင္ 4လ1ရက္မွ စ၍ ေက်ာင္းသားဗီဇာ မရွိေတာ့ပါ။
ေက်ာင္းၿပီးေပမယ့္ ဗီဇာက်န္တဲ့ အထိအလုပ္လုပ္ၿပီးမွ ျပန္သည့္သူမ်ားလည္း ရွိၾကေပမယ့္
မိမိတက္ေသာ ေက်ာင္းေပၚမူတည္၍ လက္ခံမခံ ရွိပါတယ္။

🚩စာရြက္စာတမ္းကို ကိုယ္တိုင္ေသခ်ာစစ္ၾကည့္ပါ

ဗီဇာေျပာင္းေလၽွာက္ထားရာမွာ လိုအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြကေတာ့ တစ္ႏွစ္ႏွင့္တစ္ႏွစ္ အေျပာင္းအလဲရွိတတ္ေပမယ့္
ဂ်ပန္အစိုးရဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေတြကေန ရွာေဖြၾကည့္ရႈလို႔ရပါတယ္ေနာ္။
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြ တင္ထားတတ္တာကေတာ့ 入管၊Ministry of Justice Websiteေတြပါ။
၂၀၁၈ခုႏွစ္၄လပိုင္း ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းဆိုရင္-
https://goo.gl/68wKuo
ႀကိဳဖတ္ထား၊ ႀကိဳျပင္ဆင္ထားလို႔ရတာေပါ့ေနာ္။

ဒါဆို ဒီေန႔ေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။
ေနာက္တစ္ပိုင္းမွာေတာ့ ဗီဇာေျပာင္း ေလၽွာက္ထားေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာတဲ့အေၾကာင္းႏွင့္ ဗီဇာကုန္တဲ့အထိအလုပ္မရတဲ့အခါ ဆက္ေနထိုင္လို႔ရမရ
ကိုတင္ျပေပးပါ့မယ္။ အားလုံးပဲအဆင္ေျပၾကပါေစ။

Author Profile

Ever Smile
Ever Smile
☺️ဂ်ပန္မွာ ေနထိုင္စဥ္မွာ ၾကဳံေတြ႕ရတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားကို
ဂ်ပန္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သူမ်ားအားလုံး သိရွိနားလည္ေစေသာ ေစတနာျဖစ္ သိထားသေလာက္ ဗဟုသုတေလးမ်ားကို ေဝမၽွပါရေစေနာ္။😁
ကိုယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ ဂ်ပန္ျမန္မာ ေပါင္းကူးတံတားတစ္စင္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ပါတယ္☺️
🍀🍀🍀