လူႀကိဳက္မ်ားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား in JP (၁)

【Zawgyi】⇒ Unicode Font ျဖင့္ဖတ္ရန္(စာေပၚႏွိပ္ပါ)

■Ever Smile

ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ဂ်ပန္နိုင္ငံေန နိုင္ငံျခားသားမ်ား လုပ္ကိုင္လိုေသာ အလုပ္အမ်ိဳးအစားေလးေတြကို စုစည္းတင္ျပပါမယ္။
က်ေနာ့္ ေက်ာင္းမွာ သင္ခဲ့တာေတြႏွင့္ တျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကားၿပီး တင္ျပသြားပါမယ္ေနာ္။

နိုင္ငံျခားသားမ်ား ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ အလုပ္ခ်င္ဆုံးကေတာ့…

အဂၤလိပ္စာသင္ဆရာ

 ယခုေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြ အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာလိုက္စားလာတာနဲ႔ အမၽွ အဂၤလိပ္စာသင္သူမ်ားလာပါတယ္။အဂၤလိပ္စကားေျပာနိုင္ငံမ်ားမွ နိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္စာသင္ေပးျခင္း အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားျပားလာပါသည္။ ဒီအလုပ္ဟာ အေနာက္နိုင္ငံသားမ်ား အမ်ားဆုံးလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး အာရွနိုင္ငံထဲမွာေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးမ်ားလည္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားရွိပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာကို Native တစ္ေယာက္လိုေျပာဆိုနိုင္ေသာသူမ်ား အတြက္သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးကေတာ့ အဂၤလိပ္စာသင္သူကေတာ့ မရွိသေလာက္ပါဘဲ။

ေလေၾကာင္းလိုင္း ကုမၸဏီဝန္ထမ္း

ေလေၾကာင္းလိုင္း ကုမၸဏီဝန္ထမ္း (ဥပမာ-ေလယာဥ္မႉး၊ ေလယာဥ္ေမာင္မယ္မ်ား စသည္ျဖင့္) ေလဆိပ္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း စိတ္ဝင္စားသူမ်ားပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔လို နိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိနိုင္တာကေတာ့
⇒ေလေၾကာင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္ လက္မွတ္ေရာင္းသည့္ေနရာ၊
⇒ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊
⇒ေလဆိပ္ထဲတြင္ရွိေသာ အေရာင္းဆိုင္၊စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္လုပ္ကိုင္နိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိပါတယ္။
2020ခုႏွစ္ တိုက်ိဳအိုလံပစ္က်င္းပစဥ္အတြင္း နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားသားဝန္ထမ္းမ်ာကို အရင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမိုခန႔္ႏႈန္းမ်ားေနပါတယ္။ ေလေၾကာင္းလိုင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္လည္း လက္မွတ္ေရာင္းသည့္ အခါ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္ရန္ နိုင္ငံျခားသားဝန္ထမ္းမ်ားခန႔္အပ္ထားၾကပါတယ္။

နိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ နိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔လုပ္ငန္း (ဥပမာ-ေမာ္ေတာ္ကားလုပ္ငန္း၊စက္ယႏၲရားလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစသည္)ႏွင့္ နိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံျခားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ အနည္းဆုံး TOEIC 700မွတ္ေလာက္ရွိရပါမယ္။

အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔လို နိုင္ငံျခားသား ပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုေတာ့ မိမိနိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါက ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းအနည္းဆုံး N2 ေလာက္နဲ႔ ဝင္လုပ္နိုင္ပါတယ္။ အာရွတိုက္သားမ်ားအတြက္ကေတာ့ လူအႀကိဳက္မ်ားေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။

Human Resources (HR)

နိုင္ငံျခားသားလုပ္သားအင္အားထပ္တိုးေခၚယူမည့္အခ်က္ေၾကာင့္ မိမိနိုင္ငံမွ ဂ်ပန္တြင္ အလုပ္လာေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား၏ အင္တာဗ်ဴးမွအစ ျပည္ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားျခင္း၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။

မိမိလူမ်ိဳးဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္းေၾကာ္ျငာျခင္း၊ မိမိမွအရင္အင္တာဗ်ဴးျခင္း၊ မိမိမိတ္ဆက္ေပးေသာ သူအားအင္တာဗ်ဴးအတြက္လိုအပ္သည္မ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကလုပ္ကိုင္ၾကရပါတယ္။ ဒီအလုပ္သည္လည္း ဂ်ပန္-ျမန္မာ သြားလိုက္ျပန္လိုက္လုပ္ရသည္မွာ မ်ားပါတယ္။

ေမာ္ေတာ္ကား ဆားဗစ္လုပ္ငန္းမ်ား

အမ်ားအားျဖင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္တဲ့အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာ ကားဆားဗစ္ျပဳျပင္ေရးေက်ာင္းဆင္း မ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းျဖစ္ပါတယ္။

နာမည္ႀကီး Maker Company မွအစ အလယ္အလတ္ဆားဗစ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစားကားဆားဗစ္လုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး လူႀကိဳက္မ်ားပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမွအစ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ယာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း စသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအမ်ိဳးရွိပါတယ္။

သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဒီအလုပ္က သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားၿပီး လူငယ္လူရြယ္လူဦးေရေလ်ာ့ေနေသာ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာ အဓိက ေခၚယူေနေသာလုပ္ငန္းလည္းျဖစ္လို႔ပါ။ စိတ္ပါဝင္စားပါက ပညာရၿပီး၊မိမိနိုင္ငံျပန္သည့္အခါတြင္လည္း လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို အသုံးခ်နိုင္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ျပန္လည္သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးလုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားတယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။

ေနာက္အဆက္ကိုေတာ့ ေနာက္တစ္ေခါက္မွာ တင္ဆက္ေပးပါမယ္။

အဆင္ေျပပါေစ။

Author Profile

Ever Smile
Ever Smile
☺️ဂ်ပန္မွာ ေနထိုင္စဥ္မွာ ၾကဳံေတြ႕ရတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားကို
ဂ်ပန္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သူမ်ားအားလုံး သိရွိနားလည္ေစေသာ ေစတနာျဖစ္ သိထားသေလာက္ ဗဟုသုတေလးမ်ားကို ေဝမၽွပါရေစေနာ္။😁
ကိုယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ ဂ်ပန္ျမန္မာ ေပါင္းကူးတံတားတစ္စင္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ပါတယ္☺️
🍀🍀🍀