ေက်ာင္းသားဗီဇာသက္တမ္းတိုးျခင္း

Changing from “a language school student visa” to “a different student visa”
【Zawgyi】➠ Unicode Font ဖြင့်ဖတ်ရန်(စာပေါ်နှိပ်ပါ)

■Ever Smile

မဂၤလာပါ✿

အရင္တစ္ေခါက္က ေက်ာင္းသားမွ အလုပ္ဗီဇာေျပာင္းပုံေလးတင္ဆက္ေပးထားတာနဲ႔
ဒီတစ္ေခါက္ ဂ်ပန္မွာ ပညာသင္ေနသူတို႔အတြက္လည္းေရးသားေပးခ်င္ပါတယ္။

အေၾကာင္းရာေလးက ➠ေက်ာင္းသားဗီဇာသက္တမ္းကုန္လို႔ တိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ဂ်ပန္ဘာသာစကားေက်ာင္းၿပီး၍ ေနာက္ထပ္ဆန္းမြန္းေက်ာင္း၊တကၠသိုလ္ဆက္တက္မည့္သူမ်ားအတြက္
ဗီဇာေလၽွာက္ထားရာတြင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ေက်ာင္းမွ ျပင္ဆင္ေပးတာႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္ရမွာဆိုၿပီး ၂မ်ိဳးခြဲျခားေပးခ်င္ပါတယ္။

☑ ေက်ာင္းမွေတာင္းဆိုရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

(1) ေက်ာင္းကိုအမွန္တကယ္လက္ရွိတက္ေနေၾကာင္းေထာက္ခံစာ
မိမိရဲ့ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ရာခိုင္းႏႈန္း စာရြက္ပါ မိမိတက္ေနဆဲေက်ာင္းမွ ေတာင္းဆိုရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္က အနည္းဆုံး 80%အထိေတာ့ ရွိသင့္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ 90%ေက်ာ္တာ ေကာင္းဆုံးပါ။

(2) မိမိရဲ့ ေက်ာင္းစာအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္
က်ေနာ္တို႔ျမန္မာေတြနားလည္လြယ္ေအာင္ေျပာရရင္ေတာ့ CPR ေပါ့။ Grade A,B,C အထိကေအာင္တယ္လို႔သတ္မွတ္ပါတယ္။ D,E,F ပါရင္ေတာ့ မေအာင္ဘူးလို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

(3) ဘြဲ႕ရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းႀကိဳတင္ေရးေပးတဲ့ေထာက္ခံလက္မွတ္
အခုလက္ရွိတက္ေနတဲ့ေက်ာင္းကေနၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းၿပီးမယ့္အခ်ိန္မွာ မိမိဟာ စာေမးပြဲေအာင္နိုင္ေခ်ရွိတဲ့သူဆိုရင္ ထုတ္ေပးပါတယ္။ Grade D,E,F ရ၍ျဖစ္ေစ၊ သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆုံးေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မရ၍ ျဖစ္ေစ ေထာက္ခံခ်က္မထုတ္ေပးပါဘူး။

(4) ေနာက္ႏွစ္တြင္ မိမိတက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားအျဖစ္လက္ခံေက်ာင္းလက္မွတ္

(5) ေနာက္ႏွစ္တက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္းမွ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို ေလၽွာက္လႊာစာမ်က္ႏွာ 4၊5 တြင္ ျဖည့္ေပးပါလိမ့္မည္။

☑ သင္ကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္ရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

(6) ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ မိတၱဴ
<ေရွ႕ဘက္၊ေက်ာဘက္ ႏွစ္ဖက္စလုံးကူးရပါမယ္>

(7) passport နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အေရွ႕ဆုံးစာမ်က္ႏွာ(မ်က္ႏွာပုံပါစာရြက္)မိတၱဴႏွင့္ မိမိဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ဝင္ခဲ့စဥ္က ထုေပးထားေသာ တံဆိပ္ရွိေသာစာမ်က္ႏွာ ကို ကူးရပါမယ္။

(8) တံဆိပ္ေခါင္းဖိုး ယန္း၄၀၀၀ခန႔္ ယူသြားရပါမယ္။

入管သံ႐ုံးေအာက္က Family Mart မွာ ဝယ္လို႔ရပါတယ္။ စာတိုက္မွာလည္းဝယ္လို႔ ရပါတယ္။ သံ႐ုံးမွာ ဝယ္တာက မမွားနိုင္ပါဘူး။ မိမိေလၽွာက္လိုေသာ ဗီဇာအမ်ိဳးအစားေျပာျပလ်င္ ေရာင္းေပးေသာ တံဆိပ္ေခါင္းမွာ မမွားနိုင္ပါ။ စာတိုက္ကေနဝယ္သြားၿပီး တံဆိပ္ေခါင္းအမ်ိဳးအစားမွားဝယ္တတ္ၾကလို႔ သတိထားဝယ္ၾကပါေနာ္။

(9) လစဥ္အဝင္အထြက္ရွိတဲ့ ဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴ
မိမိအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ဝင္ေငြရွိေသာ ဘဏ္စာအုပ္ပါ။ အလုပ္၂ခု၃ခုလုပ္သူမ်ားကေတာ့ သတိထားပါ။ အလုပ္ခ်ိန္တလ120နာရီထက္မပိုတဲ့ ဝင္ေငြသာဝင္ေသာ ဘဏ္စာအုပ္ျဖစ္ရပါမယ္။ အကယ္၍ လက္ေပးအလုပ္ျဖစ္ပါက မိမိအလုပ္ရွင္ကို မိမိ၏တစ္လဝင္ေငြကို ေထာက္ခံစာေရးခိုင္းၿပီးမွ တင္ျပလို႔ ရပါတယ္။

ဘဏ္စာအုပ္က အဆင့္နည္းနည္းေတာ့ ရႈပ္ပါတယ္။
အကယ္၍ သင္က တစ္လကို 12ေသာင္း ဝင္ေငြရွိေသာ အလုပ္လုပ္ၿပီး 5ေသာင္း လစဥ္မထုတ္ဘဲစုေဆာင္းထားသည္ကို ဘဏ္စာအုပ္တြင္ ျပနိုင္ပါက
တစ္ႏွစ္ကို ပ်မ္းမၽွ60ေသာင္း စုမိေနသျဖင့္ ေက်ာင္းလခကို မိမိဘာသာ စုေဆာင္း၍တက္ေက်ာင္း အေၾကာင္းျပနိုင္ပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္ 12ေသာင္းဝင္ေငြကို အသုံးစရိတ္ႏႈတ္ျပရပါတယ္။ ဥပမာ-အိမ္လခ3ေသာင္းဖုန္း1ေသာင္း၊စားစရိတ္2ေသာင္း၊အေထြေထြ1ေသာင္း ျပပါက 5ေသာင္းစုမိသည္မွာ ခိုင္လုံေသာ သက္ေသျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ သင္သည္လစဥ္စုေငြမရွိပါက ေနာက္ႏွစ္ေက်ာင္းလခကို မည္သို႔မည္ပုံရခဲ့သည္ကို အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရပါမယ္။

ဥပမာ-သင္ခဏတာ နိုင္ငံျပန္ခ်ိန္တြင္ အိမ္မွယူလာသည္။ ထိုသို႔ေျပာပါက သင့္နိုင္ငံျပန္ရက္ထက္ေနာက္က်ေသာရက္တြင္ ေက်ာင္းလခသြင္းေသာ ရက္ျဖစ္ရပါမယ္။
● ေနာက္တခုက အိမ္မွ ေငြလႊဲျဖင့္ပို႔ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တရားဝင္ ဘဏ္မွလႊဲျခင္းမဟုတ္ပါက ေျပစာျဖတ္ပိုင္းမရွိ၍ အေၾကာင္းျပ၍မရနိုင္ပါ။ တရားဝင္ဘဏ္မွ လႊဲေပးမွသာ ေျပစာျဖတ္ပိုင္းရနိုင္ပါတယ္။
● ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ အသိမိတ္ေဆြမွ နိုင္ငံျပန္ေသာအခါ မိမိအိမ္မွ ေငြထည့္ေပးလိုက္ျခင္းဆိုေသာ နည္းျဖစ္ပါတယ္။

ထိုသို႔အေၾကာင္းျပပါက ယူလာေသာ မိတ္ေဆြရဲ့ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ တင္ျပရပါတယ္။

ဒီနည္းလမ္းက ယခင္ကေတာ့ လြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္လို႔ရေပမယ့္ ယခုေနာက္ပိုင္း သံ႐ုံးမွ မသကၤာသလို ေမးျမန္းျခင္းမ်ားလည္း နည္းနည္းျဖစ္လာပါတယ္။ မိတ္ေဆြမွ ယူလာေပးသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျပခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိတ္ေဆြ ဂ်ပန္ျပန္လာေသာရက္သည္ မိမိေက်ာင္းလခ သြင္းရမည့္ ရက္ထက္ေစာရပါမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဂ်ပန္ျပန္ေရာက္သည့္ရက္မွ ေက်ာင္းလခမသြင္းမီ ရက္အတြင္း မိတ္ေဆြမွယူလာသည္ဟုေျပာေသာ ေငြပမာဏကို မိမိဘဏ္စာအုပ္ထဲသို႔ တခါထည့္၍ ဘဏ္စာရင္းအဝင္ျပဳလုပ္ထားျခင္းက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ထင္မိပါတယ္။
ယခုေနာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ My number ေပၚလာသည္ျဖစ္၍ မိမိလုပ္ေနေသာ အလုပ္မ်ားသည္ သံ႐ုံးမွ အလြယ္တကူ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိနိုင္သျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္အလြန္အကၽြံျဖစ္ျခင္းမ်ား မရွိၾကေစရန္လည္း သတိထားေစလိုပါတယ္။ အကယ္၍ အလြန္လုပ္မိထားပါက ဗီဇာ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားထံတြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္သည္လို႔ အႀကံေပးပါရေစေနာ္။ အက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္အပ္ပါက ေျဖရွင္းနိုင္သည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာမွမသိဘဲတင္မိၿပီး သံ႐ုံးမွ အေခၚခံရပါက ျပန္ျပင္လို႔ မရေတာ့ပါ။ တတ္သိနားလည္သူမ်ားကို တိုင္ပင္သည္က မိမိတစ္ေယာက္ထဲလုပ္သည္ထက္ေတာ့ ပိုအဆင္ေျပေစပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တစ္ခု သတိထားရမွာက
အက်ိဳးေဆာင္အပ္ပါက ေစ်းႀကီးပါတယ္။
အလုပ္ဗီဇာေျပာင္းသူမ်ားကိုေတာ့ က်ေနာ္က အက်ိဳးေဆာင္အပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းေပမယ့္ ေက်ာင္းသားဗီဇာေျပာင္းေလးနဲ႔တင္ အက်ိဳးေဆာင္အပ္တာကေတာ့ မိမိလုပ္အားခေတြ ႏွေျမာဖို႔ေကာင္းပါတယ္။
စာဖက္သူအားလုံး ဗီဇာသက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားလည္း အခက္အခဲမရွိ ေျပလည္ၾကပါေစေနာ္။

ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။

■Ever Smile

Author Profile

Ever Smile
Ever Smile
☺️ဂ်ပန္မွာ ေနထိုင္စဥ္မွာ ၾကဳံေတြ႕ရတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားကို
ဂ်ပန္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သူမ်ားအားလုံး သိရွိနားလည္ေစေသာ ေစတနာျဖစ္ သိထားသေလာက္ ဗဟုသုတေလးမ်ားကို ေဝမၽွပါရေစေနာ္။😁
ကိုယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ ဂ်ပန္ျမန္မာ ေပါင္းကူးတံတားတစ္စင္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ပါတယ္☺️
🍀🍀🍀