အနာဂတ္ ဂ်ပန္ျပည္ ေနထိုင္ေရး အဆင္ေျပမလား၊ခက္ခဲမလား

【Zawgyi】➠ Unicode Font ဖြင့်ဖတ်ရန်(စာပေါ်နှိပ်ပါ)
■MJ

အနာဂတ္ ဂ်ပန္ျပည္

ေတြးဆၾကည့္မိပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ေနထိုင္မူ႔ အစဥ္ေျပမလား ခက္ခဲမလားကိုေပါ့၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံရဲ့ ေနထိုင္မူ႔က အေႏွာင္းပိုင္းကိုၾကည့္ရင္ ယခုထိ အခက္အခဲ မရွိခဲ့ပါဘူး၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံဟာ လူတေယာက္ဝင္ေငြ ထြက္ေငြ သင့္တင့္ လုံေလာက္စြာ ရပ္တည္နိုင္ဖို႔အတြက္ လူတစ္ေယာက္ အနည္းဆုံး ဝင္ေငြ မည္မၽွရွိမွ လုံေလာက္မယ္ ရပ္တည္နိုင္မယ္လို႔ ေတြးၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရက လစာေငြ နာရီပိုင္းေငြ တို႔ကို တြက္ၿပီး ေပးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္၊

ဒါေၾကာင့္လည္း သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ ဝင္ေငြ ထြက္ေငြ မမၽွသူမရွိခဲ့ပါဘူး၊ျပည္သူဘက္က အသုံးႀကီးသူ အသုံးနည္းသူ တစ္ရက္ လုပ္သင့္ခ်ိန္ အျပည့္အဝ မလုပ္၍ ဝင္ေငြနည္းသူ စသည္တို႔ပဲ ကြာျခားပါတယ္။

ဂ်ပန္အစိုးရထံမွ ပညာရွင္တို႔ရဲ့ စုေပါင္း အေျဖေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ တစ္လရွိသင့္ဝင္ေငြ၊ ထိုဝင္ေငြေပၚ မူတည္၍ သုံးသင့္သည့္ အသုံးစားရိတ္၊ အိမ္လခ စသည္တို႔၏ တြက္ခ်က္ထားသည့္ ဇယားမွာ ရပ္ကြက္႐ုံးတိုင္းတြင္ ရွိေနၿပီး ထိုေနရာတိုင္းတြင္လည္း ေဆကစု စိုးဒန္း ရွိစု 生活相談室、コナーရွိပါတယ္၊ ကိုယ္၏ စားဝတ္ေနေရး မေျပလည္ပါက ထိုေနရာတြင္ တိုင္ပင္ အႀကံရယူလို႔ ရပါတယ္။

ထိုေနရာထိ မသြားနိုင္သူမ်ားကလည္း သက္ဆိုင္ရာ link တြင္ ၾကည့္႐ူ႔ ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။ ( ဥပမာ https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/ )

 အမ်ိဳးမ်ိဳးအႀကံဉာဏ္ရယူနိုင္ 

ဤသို႔ေသာ ဌာနမ်ားမွ အႀကံေကာင္း ရယူကာ ကိုယ္ပိုင္ ေနထိုင္မႈ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးေလေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္ ဂ်ပန္ျပည္မွာ အဆင္ေျပမလားဆိုတာကေတာ့ ရလဒ္ကို ၾကည့္ရမွာေပါ့။

ထိုဌာန၏ ေျဖရွင္းေပးမႈေၾကာင့္ အခက္အခဲရွိပါက က​်ော္လႊား နိုင္ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ လုံေလာက္ေအာင္ ရွာနိုင္ပါလ်က္ႏွင့္ မရွာဘဲ ပ်င္းရိျခင္းသည္သာ ကိုယ္၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ပင္ ျဖစ္ေလမည္။ ထို ဌာန၏ အႀကံေပးခ်က္မွာ ဥပမာ အားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ၏ ၁/၄ ထိ ကို အိမ္လခ ေပးေဆာင္ရန္ အသုံးျပဳပါ၊ ထို႔ထက္ပို အိမ္လခေစ်းႀကီးေနရာတြင္ မေနသင့္၊ စသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အနာဂတ္ အခက္အခဲသည္ နိုင္ငံအထိ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္ဂ်ပန္နိုင္ငံအတြင္ နိုင္ငံသားတေယာက္ျခင္းစီအေပၚ အေလးထားပါသည္။

ထို႔အျပင္ တစ္လဝင္ေငြေပၚ မူတည္၍ တစ္လသုံးသင့္သည့္ မုန႔္ဖိုး၊ ( ဥပမာ ကိုယ္၏ ဝင္ေငြ၏ ၁၀% သည္ တစ္လ မုန႔္ဖိုး အသုံးစားရိတ္ျဖစ္ပါသည္) အကယ္၍ အိမ္ေထာင္သည္ မိသားစု ျဖစ္ပါက ခင္ပြန္းသည္၏ မုန႔္ဖိုး အသုံးစရိတ္မွာ ၁၀%၊ အိမ္ရွင္မ၏ မုန႔္ဖိုး သည္ ခင္ပြန္းသည္ မုန႔္ဖိုးထက္ တဝက္၊ ကေလးရွိပါက မိခင္ မုန႔္ဖိုးထက္ တဝက္သည္ ကေလး မုန႔္ဖိုး၊ စသည္ စသည္ အတြင္းက်က် စနစ္ဇယားရွိေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္ ဂ်ပန္ျပည္၏ ေနထိုင္မႈ မွာ အသုံးစည္းကမ္းရွိပါက စိုးရိမ္စရာ မရွိပါေပ၊

ဒါေပမယ့္ အနာဂတ္ဂ်ပန္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးခန႔္မွန္းခ်က္ေတြ ေပးၾကပါတယ္။
「生活総研」未来年表မွ ကိုးကားျပပါရေစ။

2020 : 60歳以上の人口が日本全体の4割に達し、シニア関連ビジネス市場が160兆円拡大する
၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ အသက္၆၀အထက္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးဦးေရဟာ လူဦးေရရဲ့ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေရာက္ရွိၿပီး၊ စီးပြားေရးမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုႏွင့္ ဆက္စပ္တဲ့လုပ္ငန္းေစ်းကြက္က 160 trillion Yen အထိ ရွိလာနိုင္တယ္။

 

2030 : この年以降マイナス成長に転じた日本経済が、先進国の地位から転落する(2030年代以降)
၂၀၃၀ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ developed country အဆင့္မွ အဆင့္က်သြားနိုင္တယ္။

 

国内すべての家庭と工場にスマートメーターが普及。日本のスマート化が実現する
ထိုႏွစ္ဝန္းက်င္မွာပဲ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္း အိမ္၊စက္႐ုံေတြမွာ smart meter မ်ား အသုံးမ်ားလာၿပီး၊ smart အဆင့္ျမင့္ေနထိုင္မႈ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေပၚလာနိုင္တယ္။
ကိုးကား:「生活総研」未来年表

စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခန႔္မွန္းခ်က္ေတြ ထုတ္ထားၾကပါတယ္။
ဒီေတာ့ အနာဂတ္မွာ ဘယ္လိုျဖစ္လာနိုင္သလဲ။

 ေနထိုင္မႈပိုင္း 

ေနထိုင္မႈမွာက အေပၚမွာ ေရးခဲ့တဲ့အတိုင္းပါပဲ၊ ၊ 生活 ( စားဝတ္ေနေရး)  ျပန္လည္ဖို႔အတြက္ ဆက္စပ္ေနတာက မိမိကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔က အဓိကပါပဲ၊ လက္လူပ္မွ ပါးစပ္လူပ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ ျမန္မာစကားအတိုင္းပါပဲ။

 အဆင္ေျပမလား 

အထက္ေဖာ္ျပၿပီးအတိုင္း အဆင္ေျပေစရန္ အလို႔ငွာ လူတိုင္းတာဝန္ယူမႈ လိုအပ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံအေနႏွင့္ကလည္း အနာဂတ္နိုင္ငံ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္နိုင္ငံေတာ္ အခြန္ႏႈန္းကို ယခုႏွစ္၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၁၀ လပိုင္းမွစ ျပည္သူလူထုထံမွ ယခုလက္ရွိ ၈% မွသည္ ၁၀% သို႔ တိုးေကာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းရွင့္။

 ခက္ခဲမလား 

ဂ်ပန္နိုင္ငံ စီးပြားေရး က႑ဘက္က ၾကည့္လၽွင္ ေျမယာေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္ရန္လည္း ၂၀၃၀ ထိ ထိန္းခ်ဳပ္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။
ဂ်ပန္နိုင္ငံ နည္းပညာ တြင္လည္း ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ အလယ္ပိုင္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္မ်ားအစားထိုး လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္း စတာေတြေပါ့ေနာ္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ 21 ရာစု ေစ်းကြက္ အဂၤလန္ ျပင္သစ္ ဂ်ာမဏီ ဥေရာပ ကဲ့သို႔ႀကီးမားလွစြာေသာ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား၏ marketing ကဲ့သို႔ နိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုသည့္ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိေပသည္။

အနာဂတ္ အဆင္ေျပေစရန္၂၀၃၀-၄၀-၅၀ စီမန္ကိန္း တို႔ရွိသည့္အျပင္ ေနာက္ရာစုထိပါ ေတြးဆထားသည္ကို ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ အတုယူဖြယ္ေကာင္းလွပါေပသည္၊

ဂ်ပန္ျပည္မွာ ေနထိုင္မူ႔ အစဥ္ေျပမလား ခက္ခဲမလားတို႔၏ အေတြးက
ဂ်ပန္နိုင္ငံရဲ့ ႏွစ္တို၊ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ မိမိတစ္ကိုယ္ရည္စြမ္းအား(ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ) သည္သာ အဓိက ျဖစ္ေပမည္ဟု ထင္မိပါသည္။

■MJ

Author Profile

MJ
MJ
မဂၤလာပါ
ဂ်ပန္အေၾကာင္း တင္ဆက္ေပးသြားပါမယ္
ဘာသာျပန္ အလုပ္လည္း လုပ္ေနပါတယ္ရွင္။လိုအပ္တဲ့အခါလည္း အသံျပဳလိုက္ပါေနာ္^^။
ခရီးထြက္ျခင္းနဲ႔ အားကစား ဝါသနာ ပါ ပါတယ္ရွင္။