ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္ေရး အဆင္ေျပေစဖို႔

【Zawgyi】➠ Unicode Font ဖြင့်ဖတ်ရန်(စာပေါ်နှိပ်ပါ)

■Ever Smile

၄လပိုင္းဆိုေတာ့ ေက်ာင္းတက္လာၾကသူမ်ား၊အလုပ္စဝင္သူမ်ား

ဂ်ပန္ေနထိုင္မႈဘဝကို နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ေပါ့ေနာ္။

ဒါေၾကာင့္ ေနထိုင္ေရးမွာ အဆင္ေျပေစဖို႔ သိထားသင့္တာေလးေတြကို တင္ျပပါရေစ။

 စာရင္းသြင္းတာက အစ 

ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္မည္ဆိုပါက ဂ်ပန္ေရာရက္သည့္ေန႔မွစ၍ ရပ္ကြက္႐ုံးတြင္ မိမိေနထိုင္မည့္အိမ္လိပ္စာ စာရင္းသြင္းရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြက ရပ္ကြက္႐ုံးလို႔ေျပာပါက အိမ္လိပ္စာေျပာင္းတဲ့အခါ၊ က်န္းမာေရးခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္၊ ပင္စင္လခ စသည္တို႔ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေပးသြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ေနရာလို႔ သိထားၾကသူမ်ားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရပ္ကြက္႐ုံးဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ မသိေသးတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈဘဝကို ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 ရပ္ကြက္႐ုံးမွာဘာေတြလုပ္လို႔ရသလဲ သိထားဖို႔ 

ေနထိုင္တဲ့ ရပ္ကြက္႐ုံးေတြမွာ

●ရပ္ကြက္ေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္စာအုပ္ေတြထားထားပါတယ္။ အဲစာအုပ္ထဲမွာ ဘာေတြပါသလဲဆိုရင္ေတာ့ အေရးေပၚကားေခၚဆိုနည္းနဲ႔ဖုန္းနံပါတ္ေတြေရးထားပါတယ္။ အကယ္၍ သင္ႏွင့္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ လူတစ္ေယာက္ေယာက္ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေနပါက ထိုကားကိုေခၚဆိုလို႔ရပါတယ္။ ကားခေပးစရာမလိုပါဘူး။ သူတို႔က ဘာကိစၥအေရးေပၚလဲ လို႔ေမးပါလိမ့္မယ္ လူနာလား မီးေလာင္တာလား စသည္ျဖင့္ေပါ့။ အေျခအေနကို ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပၿပီး ေနရာလိပ္စာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာျပနိုင္ရပါမယ္။

●ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း စသည့္အေရးေပၚအေျခအေနမွာ ေဘးေရွာင္ေနရာ၊ ဘယ္ေနရာသို႔ ေခတၱေရွာင္ရမည္ကို စာအုပ္တြင္ ေသေသခ်ာခ်ာေရးထားပါတယ္။ ပန္းၿခံလိုေနရာေတြ၊ ေက်ာင္းေတြကို ေရွာင္ၾကရတာမ်ားပါတယ္။

●ေနာက္တစ္ခုက က်ေတာ္တို႔လို နိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္ ဂ်ပန္စာအခမဲ့သင္လို႔ရတဲ့ေနရာေတြကိုလည္း လမ္းညႊန္ထားပါတယ္။

●ေနာက္ၿပီးမိမိေနထိုင္တဲ့ ရပ္ကြက္အလိုက္အမွိုက္သိမ္းတဲ့ ေန႔ေတြ၊ အမွိုက္ကို ဘယ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ခြဲပစ္ရမယ္ဆိုတာေတြကို လည္းလမ္းညႊန္ထားပါတယ္။ အခေၾကးေငြေပးၿပီးမွ စြန႔္ပစ္လို႔ရတဲ့ ပစၥည္းေတြ ဥပမာ-ေရခဲေသတၱာ ဆို ဘယ္ေလာက္တန္ 粗大ゴミSodaigomi လက္မွတ္ကပ္ၿပီးပစ္ရမယ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေနာ္။ မိမိဝယ္လိုေသာ အမွိုက္ပစ္လက္မွတ္ကို မိမိေနထိုင္တဲ့ရပ္ကြက္ စတိုးဆိုင္ေတြမွာဝယ္ၿပီးပစ္ရပါတယ္။ တျခားရပ္ကြက္က စတိုးဆိုင္က အမွိုက္ပစ္လက္မွတ္က သုံးလို႔ မရပါဘူးေနာ္။

●ရပ္ကြက္ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားကိုလည္း လမ္းညႊန္ထားပါတယ္။

●ရပ္ကြက္အလိုက္ စက္ဘီးငွားလို႔ရတဲ့ေနရာေတြလည္း ေဖာ္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။ ●စာၾကည့္တိုက္ေနရာ၊ အားကစား႐ုံေနရာေတြလည္း စုံစမ္းလို႔ရပါတယ္။

 ရပ္ကြက္႐ုံးမွာ ေဆာင္ရြက္ရနိုင္တဲ့ ကိစၥေတြကေတာ့ 
●ဂ်ပန္နိုင္ငံကို ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ရပ္ကြက္႐ုံးတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ စာရင္းသြင္းျခင္း၊ My Numberကဒ္၊ ပင္စင္ကဒ္၊ က်န္းမာေရးကဒ္စသည္တို႔ စာရင္းသြင္းျခင္း။

●ေနာက္တစ္ခုက ရပ္ကြက္(Ku) ကေတာ့ တူေပမယ့္ အိမ္လိပ္စာ ေျပာင္းပါက ရပ္ကြက္႐ုံးတြင္ သြားေရာက္ ေလၽွာက္ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ လိပ္စာမေျပာင္းထားပါက က်ေနာ္တို႔ယခင္ေနထိုင္ရာလိပ္စာကိုပဲ ရပ္ကြက္ဌာနဆိုင္ရာမွာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားေရာက္ေနမည္ျဖစ္ပါတယ္။

●ရပ္ကြက္႐ုံးတြင္ လိပ္စာေျပာင္း႐ုံသာ မဟုတ္ဘဲ မိမိတျခားဘဏ္၊ ဖုန္းဆိုင္ စသည္တို႔တြင္လည္း လိပ္စာေျပာင္းသင့္ပါတယ္။

●တျခားရပ္ကြက္ကို အိမ္ေျပာင္းမည္ျဖစ္ေစ၊ မတူတဲ့ ၿမိဳ႕ကိုအိမ္ေျပာင္းမည္ဆိုပါက အရင္ဆုံးမိမိေနထိုင္ေနေသာ ရပ္ကြက္မွ အိမ္ေျပာင္းမည့္ ထြက္စာ သြားေရာက္ယူေဆာင္ထားရပါမည္။ လိပ္စာအသစ္ကိုလည္း စာရင္းသြင္းမွာျဖစ္လို႔ သိထားဖို႔လိုပါတယ္။

●ေနာက္တစ္ခုက ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ထြက္ၿပီးအျခားနိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္မည့္အခါတြင္လည္း အေၾကာင္းၾကားထားဖို႔ လိုပါတယ္။

●အိမ္ေထာင္စု ေျပာင္းပါကလည္း ရပ္ကြက္႐ုံးမွာ စာရင္းသြင္းရပါမယ္။ကေလးမီးဖြားၿပီးပါကလည္း ရပ္ကြက္႐ုံးမွာ စာရင္းသြင္းရပါတယ္။ 

 သတိထားစရာေလးကေတာ့ 

က်ေနာ္တို႔ေက်ာင္းသားအမ်ားစုၾကဳံေတြေနရတာက က်န္းမာေရးအခြန္ျပႆနာပါ။

မိမိေနထိုင္တဲ့ ရပ္ကြက္ေပၚမူတည္ၿပီး ေဆာင္ရတဲ့ပမာဏ ကြာျခားမႈမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ႏွစ္ကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက တစ္လကို 2000 ေအာက္ေလာက္ပဲေဆာင္ၾကရေပမယ့္ ဒုတိယႏွစ္က် ေရွ႕ႏွစ္ဝင္ေငြအလိုက္တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပမာဏမတူၾကပါ။ အရမ္းမ်ားေနတယ္ထင္ပါက ရပ္ကြက္႐ုံးက က်န္းမာေရးခြန္ဌာနမွာ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးလို႔ရပါတယ္။

နိုင္ငံျခားသား စုံစမ္းေရးစင္တာေတြလည္းရွိပါတယ္။

အားလုံးအစစ အဆင္ေျပၾကပါေစေနာ္။

Author Profile

Ever Smile
Ever Smile
☺️ဂ်ပန္မွာ ေနထိုင္စဥ္မွာ ၾကဳံေတြ႕ရတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားကို
ဂ်ပန္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သူမ်ားအားလုံး သိရွိနားလည္ေစေသာ ေစတနာျဖစ္ သိထားသေလာက္ ဗဟုသုတေလးမ်ားကို ေဝမၽွပါရေစေနာ္။😁
ကိုယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ ဂ်ပန္ျမန္မာ ေပါင္းကူးတံတားတစ္စင္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ပါတယ္☺️
🍀🍀🍀