ပင္စင္ေၾကး၊အခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား

【Zawgyi】➠ Unicode Font ဖြင့်ဖတ်ရန်(စာပေါ်နှိပ်ပါ)

■Ever Smile

ဂ်ပန္မွာ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ရင္ အခြန္အခမ်ား ေပးေဆာင္ရတယ္လို႔ ၾကားဖူးနားဝရွိမယ္ထင္ပါတယ္။

အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသင့္တာေလးမ်ားကို တင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။

ပင္စင္ေၾကးေဆာင္ျခင္း

 

ပင္စင္ခြန္ေဆာင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သည့္ မည္သည့္လူမ်ိဳးမဆို အသက္20အထက္ 60ေအာက္လူမ်ားေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္ျဖစ္ပါတယ္။ မေဆာင္မေနရလို႔ေျပာေနေပမယ့္လည္း ဂ်ပန္လူမ်ိဳး အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ပဲလုပ္တဲ့သူေတြက မေဆာင္တဲ့သူေတြလည္းမ်ားပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ထြက္ခြာေတာ့မည္ဆိုပါက ပင္စင္ျပန္လည္ထုတ္ယူလို႔ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြက အလုပ္သမားအေနနဲ႔ ဂ်ပန္ကိုလာပါက အလုပ္က လစာထဲမွ ႏႈတ္ၿပီးေဆာင္ေပးျခင္း အလုပ္ရွင္တစ္ဝက္ မိမိတစ္ဝက္ပါ။ မေဆာင္ေပးသည့္အလုပ္မ်ားလည္းရွိပါတယ္။

 ပင္စင္စာအုပ္ေဆာင္ထားပါ 

ယခုဂ်ပန္မွာ ေက်ာင္းတက္ေနဆဲေက်ာင္းသားေတြ Nenkin လို႔ေခၚတဲ့ အျပာေရာင္စာအုပ္ေလး မရွိေသးရင္ ရပ္ကြက္႐ုံးကိုသြားၿပီး Nenkin menjou လုပ္ခ်င္လို႔ပါလို႔ တိုင္ပင္ၿပီး စာအုပ္ေလးလုပ္ထားသင့္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ကလည္း ဝင္ေငြအလိုက္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းသားဘဝမွာ မေဆာင္ခ်င္ပါက 免除menjo(ေလၽွာ့ေပးျခင္း၊အခေၾကးေငြမကုန္က်ျခင္း) လုပ္လို႔ရတာလည္းရွိတတ္ပါတယ္။ေက်ာင္းသားျဖစ္လို႔မေဆာင္နိုင္ေသးေၾကာင္း ရပ္ကြက္႐ုံးမွာ တင္လို႔ပါတယ္။

 menjoဘယ္လိုေလၽွာက္ရမလဲ 

Zairyu Card, Student Card ယူသြားရပါမယ္။ ဒါဆိုရင္သူတို႔က မိမိတက္ေနေသာေက်ာင္းကို ရွာၿပီး Menjo လုပ္လို႔ ရမရ ေျပာပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသားကဒ္နဲ႔ ရထားခdiscount ရတဲ့ ေက်ာင္းေတြက menjo လုပ္လို႔ရပါတယ္။ အကယ္၍ မိမိတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းက menjo မရပါက တျခားေဖာင္မ်ားျဖည့္ၿပီး menjo ထပ္ေလၽွာက္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ over working လုပ္ထားတာ ေပၚေနရင္ေတာ့ မရနိုင္တာလည္းရွိပါတယ္။

 မေဆာင္ထားတဲ့အခါ 

အကယ္၍ မလုပ္ထားဘဲ အလုပ္ဝင္ပါက အလုပ္မွ သင့္ကို nenkin ေဆာင္ဖို႔ သင့္္ရဲ့Nenkin ID ေတာင္းပါက မလုပ္ရေသးပါက ထိုအခါမွ ရပ္ကြက္႐ုံးကိုသြားပါက မိမိဂ်ပန္ေရာက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ Nenkin ေဆာင္ခိုင္းပါလိမ့္မယ္။ ထိုအခါ လက္ရွိေက်ာင္းသားမဟုတ္ေတာ့လို႔ Menjou လဲလုပ္လို႔ မရေတာ့ပါ။

Nenkin နံပါတ္သည္ လူတစ္ဦးတြင္ တစ္ခုသာရွိသင့္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ေတြက Nenkin မဝင္မေနရဝင္ခိုင္းပါက ထိုနံပါတ္ကို ေသခ်ာမွတ္ထားၾကပါ။ လူတစ္ေယာက္ထဲ Nenkin နံပါတ္ ၂မ်ိဳး၃မ်ိဳးရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးထဲျဖစ္ေအာင္ျပန္ေပါင္းရတာလည္း အလုပ္ရႈတ္ပါတယ္။ Nenkin က ဂ်ပန္ကေနနိုင္ငံျပန္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သြားစာရင္းသြင္းၿပီး စာရြက္စာတမ္းေတြ ရလာပါက သိမ္းထားကာ နိုင္ငံျပန္ၿပီးေနာက္ ၆လအထက္ ၂ႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ထုတ္ယူလို႔ရပါတယ္။

ခြန္

 

အခြန္ကေတာ့ အမ်ိဳးအစားမ်ားပါတယ္။

 နိုင္ငံကိုေဆာင္ရတဲ့ National Tax 

တစ္ႏွစ္ ဝင္ေငြ ေပၚမူတည္ၿပီးေဆာင္ရတဲ့ ဝင္ေငြခြန္၊

 Local Tax 

Local Tax ကေတာ့ မိမိေနထိုင္ရာ ေဒသကိုေဆာင္ရတဲ့ အခြန္

ေရွ႕ႏွစ္မွမိမိဝင္ေငြေပၚမူတည္ၿပီး ေဆာင္ရပါတယ္။

Local Tax(Juumin zei) ကိုေဆာင္ၾကတဲ့ အမ်ားဆုံးပုံစံကေတာ့ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက အလုပ္မွ လစဥ္မိမိလစာမွ ႏႈတ္ယူထားၿပီး ေဆာင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ လိုရင္ထပ္ေတာင္းပိုလ်င္ ျပန္အမ္းစနစ္နဲ႔ ေနာက္တနည္းကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔လည္းသက္ဆိုင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ေတြလုပ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေရွ႕ႏွစ္ဝင္ေငြကိုၾကည့္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ရပ္ကြက္႐ုံးမွ အပိုင္း၄ပိုင္းခြဲခါ အခြန္ျဖတ္ပိုင္း ပို႔ေပးပါတယ္။ မေဆာင္ပါက အတိုးတက္ပါတယ္။ မျဖစ္မေနေဆာင္ၾကရပါမယ္။

အမ်ားအားျဖင့္ ၄လပိုင္းေက်ာင္းသားေတြဆို ဥပမာ-2017ႏွစ္ 4လပိုင္းဂ်ပန္ကိုေရာက္ပါက ထိုေက်ာင္းသားဝင္ေငြသည္ 5လပိုင္းမွ 12လပိုင္း စုစုေပါင္းသည္ ယန္း120ေသာင္းမေက်ာ္ပါက Juuminzei ေဆာင္ရန္မလိုပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ 2018 ခုႏွစ္တြင္ Juumin zei မလိုပါ။

သို႔ေသာ္ 2018၁လမွ 12လအထိ ဝင္ေငြစုစုေပါင္း ယန္း120ေသာင္းေက်ာ္ပါက 2019တြင္ အခြန္စာရြက္ေရာက္ပါမည္။ 4ခါခြဲေရာက္ပါမည္။ သတ္မွတ္ေနာက္ဆုံးရက္ထိမေဆာင္ထားပါက အတိုးတက္ပါမည္။ ဗီဇာတိုးလ်င္ အခြန္ေဆာင္ထားေသာ ေျပစာျပခိုင္းခံရသူမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ အကုန္တခါတည္းမေဆာင္နိုင္ပါက သြားေရာက္ေဆြေႏြးလို႔ရပါတယ္။ Kazei shoumeisho နဲ႔ nouzei shoumeisho ေျပစာလိုခ်င္ပါက Zairyu Card ယူသြားၿပီး ရပ္ကြက္႐ုံးမွာ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ တင္လို႔ရပါတယ္။

 ယာဥ္အတြက္ အခြန္  ကား၊ဆိုင္ကယ္ ရွိေသာသူမ်ားလည္း ႏွစ္စဥ္ 4လ1ရက္မွ စ၍ ကား၊ဆိုင္ကယ္ခြန္ ေဆာင္ရပါတယ္။ 5လပိုင္းထဲမွာ မိမိယာဥ္ေဆာင္ရမည့္ ေျပစာကိုပို႔ေပး၍ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေဆာင္ရပါတယ္။ ယာဥ္ေသး (kei jidousha zei ) 122 cc အထက္ 660 cc ေအာက္ႏွင့္ jidousha zei ကေတာ့ က်န္တဲ့ယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ားေပါ့ေနာ္။ ယာဥ္ဝယ္တဲ့အခါမွာလည္း စာရင္းသြင္းရၿပီး မသုံးေတာ့လို႔ စြန႔္ပစ္တဲ့အခါမွာလည္း စာရင္းသြင္းရပါတယ္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားအားလုံး အဆင္ေျပၾကပါေစ။

Author Profile

Ever Smile
Ever Smile
☺️ဂ်ပန္မွာ ေနထိုင္စဥ္မွာ ၾကဳံေတြ႕ရတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားကို
ဂ်ပန္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သူမ်ားအားလုံး သိရွိနားလည္ေစေသာ ေစတနာျဖစ္ သိထားသေလာက္ ဗဟုသုတေလးမ်ားကို ေဝမၽွပါရေစေနာ္။😁
ကိုယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ ဂ်ပန္ျမန္မာ ေပါင္းကူးတံတားတစ္စင္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ပါတယ္☺️
🍀🍀🍀