ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာ ကားေမာင္းလိုင္စင္ ေျဖၾကမယ္

■Ever Smile

【Zawgyi Font】➠ Unicode Font ဖြင့်ဖတ်ရန်(စာပေါ်နှိပ်ပါ)

ဂ်ပန္နိုင္ငံ ကားေမာင္းလိုင္စင္ ေျဖဆိုလိုမ်ားသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ လိုင္စင္႐ုံးမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစာ ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။

(၁) ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား Camp ဝင္ၿပီး ကားလိုင္စင္ယူရန္ ေက်ာင္းမွ ေအာင္လက္ရွိပါက လိုင္စင္႐ုံးတြင္ ေရးေျဖေအာင္႐ုံျဖင့္ လက္ေတြ႕ေျဖစရာမလိုဘဲ လိုင္စင္သင္တန္းေက်ာင္း

◆ဒီလိုCamp ေက်ာင္းေတြက ကားေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီ Promotion ေတြလည္း လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

◆တကၠသိုလ္ေတြ၊ ဆန္းမြန္းေက်ာင္းေတြမွာလည္း လာေရာက္ေၾကာ္ျငာမိတ္ဆက္ေလ့ရွိပါတယ္။ သူက သင္တန္းက ၂ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္Camp ဝင္ရတာမို႔ အလုပ္လုပ္ေနရင္ လိုင္စင္ေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ကေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ အဆင္မေျပပါဘူး။ သင္တန္းေၾကးက ေနစားစားရိတ္+ ေက်ာင္းလခ ပါဝင္ၿပီး မိမိေရြးခ်ယ္ေသာ Course ေပၚမူတည္၍ ကြာပါတယ္။

သတ္မွတ္ကာလအတြင္း စာေမးပြဲကို မေအာင္ပါက
ထပ္တိုးအေဆာင္ခနဲ႔ ေက်ာင္းလခေပးရေသာ Course ၊
ေက်ာင္းလခေတာ့ ထပ္မေပးရေပမယ့္ ေနစားစားရိတ္က ထပ္တိုးသင္တန္းရက္အတြက္ေပးရေသာ Course ၊
မေအာင္မခ်င္း တက္လို႔ ရတဲ့ Safefy Plan ဆိုၿပီး

သင္တန္းေက်ာင္းအလိုက္ Course ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ စာေမးပြဲ အမ်ိဳးအစား ၄မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ယာဥ္ထိန္းရဲမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ မိမိတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းတြင္ ေျဖဆိုနိုင္ပါတယ္။

(၂) စာေတြ႕လက္ေတြ႕သင္ေပးေပမယ့္ လိုင္စင္ရဖို႔အတြက္ကေတာ့ လိုင္စင္႐ုံးတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ သြားေျဖဆိုရေသာ ေက်ာင္း
အလုပ္တဖက္ျဖင့္ လိုင္စင္ေျဖဆိုလိုသူမ်ားအတြက္ စေနတနဂၤေႏြ သင္တန္း၊ တပတ္အတြင္း မိမိအဆင္ေျပေသာ သင္တန္းခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္လို႔ ရေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။ စာေမးပြဲကိုေတာ့ ၄မ်ိဳးလုံးလိုင္စင္႐ုံးမွာ သြားေျဖရပါတယ္။

လိုင္စင္စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား ၄မ်ိဳး

အမ်ိဳးအစားအေၾကာင္းကို စာေမးပြဲေၾကးႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။(၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၅လပိုင္းကုန္က်ေငြျဖစ္ပါတယ္)
 ၁။ သင္ေမာင္းလိုင္စင္ စာေတြ႕ စာေမးပြဲ  စာေမးပြဲေၾကး –  ယန္း၂၉၀၀

ေမးခြန္း၅၀ ကို ၄၅ ပုဒ္မွန္မွ ေအာင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လိုင္စင္႐ုံးမွ ျပဌာန္းစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၃ဝဝေက်ာ္ ၄ဝဝနည္းပါးကို ေၾကညက္ေနေအာင္ က်က္မွတ္ရပါတယ္။ သဒၵါလွည့္တတ္တဲ့ ေမးခြန္းေတြလည္း ပါတတ္လို႔ က်ေနာ္တို႔လို နိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္ကေတာ့ စာေၾကယုံသာမက ဂ်ပန္စာလည္းတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ Camp ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ Camp ေက်ာင္းမွာပဲ ေျဖလို႔ရပါတယ္။

 ၂။သင္ေမာင္း လက္ေတြ႕စာေမးပြဲ  စာေမးပြဲေၾကး – ယန္း ၁၄၅၀

သတ္မွတ္ထားေသာ ကားေမာင္းကြင္းထဲမွာ ယာဥ္ထိန္းေဘးမွထိုင္ကာ မိမိကလက္ေတြ႕ေမာင္းျပရတဲ့ စာေမးပြဲပါ။
စစခ်င္း ေျဖဆိုသူအားလုံးကို အမွတ္၁၀၀ ေပးထားၿပီး ေမာင္းနည္းစည္းကမ္း မလိုက္နာပါက အမွတ္ေလၽွာ့ ေသာနည္းျဖင့္ ေနာက္ဆုံး ၇ဝမွတ္က်န္ေသာသူသည္ ေအာင္ျမင္ပါတယ္။ ေမာင္းေနစဥ္အတြင္း တခုခုကို ဝင္တိုက္မိပါက အမွတ္၃ဝႏႈတ္မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စာေမးပြဲက က်န္အေသးစားအမွတ္ကလည္း ႏႈတ္ခံရတာ မ်ားတာေၾကာင္း တိုက္မိခဲ့ပါက မေအာင္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။ Camp ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ Camp ေက်ာင္းမွာပဲ ေျဖလို႔ရပါတယ္။
သင္ေမာင္း စာေတြ႕နဲ႔လက္ေတြ႕ စာေမးပြဲ ၂ခုလုံးေအာင္ျမင္ပါက လမ္းမေပၚထြက္ေလ့က်င့္ ခြင့္ရပါတယ္။ သင္ေမာင္းလိုင္စင္ကဒ္ေတာ့ လုပ္ရပါတယ္။
ကဒ္ေၾကး ယန္း၁၁၅၀ ေပးရပါတယ္။ သင္ေမာင္းလိုင္စင္သက္တမ္းက ၁ႏွစ္ပါ ။ သတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ ေလ့က်င့္ေနစဥ္ မိမိေဘးတြင္ လိုင္စင္သက္တမ္းအနည္းဆုံး၃ႏွစ္ေက်ာ္ရွိေသာ သူက အတူလိုက္ပါရပါတယ္။

 ၃။ကားေမာင္းလိုင္စင္ေရးေျဖ  စာေမးပြဲေၾကး – ယန္း ၂၅၅၀ 

၁မွတ္တန္ေမးခြန္း ၉ဝပုဒ္ နဲ႔ ၂မွတ္တန္ ၅ပုဒ္ ေပါင္း ၁ဝဝမွတ္ကို ၉ဝမွတ္ရမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းေဟာင္း ပုဒ္ေရ ၆ဝဝဝနီးပါးေလာက္ကို ေၾကညက္ေနေအာင္ေလ့က်င့္ရပါတယ္။

 ၄။ ကားေမာင္းလိုင္စင္ လက္ေတြ႕  စာေမးပြဲေၾကး –  ယန္း ၈ဝဝ

လမ္းမေပၚထြက္ေမာင္းျပရပါတယ္။ ကားေပၚမတက္ခင္မွအစ ပန္းတိုင္အထိ မိမိေမာင္းေနသည္ကို ေဘးမွထိုင္၍ အမွတ္ႏႈတ္ေနပါတယ္။ ၁ဝဝမွတ္ထဲက ၇ဝက်န္ရင္ေတာ့ ေအာင္ပါတယ္။ Camp ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ Camp ေက်ာင္းမွာပဲေျဖလို႔ရပါတယ္။

Camp ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ ဒီ၄ခုေအာင္ရင္ ေက်ာင္းဆင္းလက္မွတ္ရၿပီး မိမိအဆင္ေျပေသာ လိုင္စင္႐ုံးတြင္ေမာင္းသင္လိုင္စင္နဲ႔ ေက်ာင္းဆင္းလက္မွတ္နဲ႔အတူ စာေမးပြဲေရးေျဖတစ္ခါ ထပ္ေၿဖ (အေပၚနံပါတ္(၃) ကားေမာင္းလိုင္စင္ ေရးေျဖစာေမးပြဲအတိုင္းေမးခြန္းပါ) ။ ေအာင္ျမင္ပါက လိုင္စင္ရပါၿပီ။

ကားလိုင္စင္ စတင္ေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားကေတာ့
 (၁) Auto လိုင္စင္ (AT) Auto transmission  ေအာ္တိုကားမ်ားကိုသာ ေမာင္းခြင့္ရွိေသာ လိုင္စင္
 (၂) Manual လိုင္စင္ (MT) Manual transmission  ေအာ္တိုကားေရာ ဂီယာကားပါေမာင္းခြင့္ရွိေသာ လိုင္စင္ ဆိုၿပီး လိုင္စင္၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ၂မ်ိဳးလုံးသည္ 50cc ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္ခြင့္လည္းရွိပါတယ္။

အားလုံးပဲ အဆင္ေျပၾကပါေစ။

■Ever Smile

Author Profile

Ever Smile
Ever Smile
☺️ဂ်ပန္မွာ ေနထိုင္စဥ္မွာ ၾကဳံေတြ႕ရတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားကို
ဂ်ပန္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ သူမ်ားအားလုံး သိရွိနားလည္ေစေသာ ေစတနာျဖစ္ သိထားသေလာက္ ဗဟုသုတေလးမ်ားကို ေဝမၽွပါရေစေနာ္။😁
ကိုယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ ဂ်ပန္ျမန္မာ ေပါင္းကူးတံတားတစ္စင္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ပါတယ္☺️
🍀🍀🍀