ျမန္မာမွ ဂ်ပန္သို႔ အလုပ္ လာလုပ္ခ်င္လိုသူမ်ားအတြက္ ေရးေပးလိုပါတယ္။

ဂ်ပန္ကို လာတဲ့အခါ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဗီဇာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။

အလုပ္ဗီဇာထဲမွာမွ

အလုပ္ဗီဇာ Engineer/Specialist in Humanities/ International Services

( ကုမၸဏီ၊အဖြဲ႕အစည္းဝန္ထမ္းအျဖစ္လုပ္ကိုင္မယ့္သူ၊ ဗီဇာသက္တမ္း ၁ႏွစ္၊၃ႏွစ္၊ ၅ႏွစ္အထိ၊ သက္တမ္းတိုးလို႔ရနိုင္)

ထရိန္နင္ဗီဇာ  Technical Intern Training

(ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းအျပင္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံပိုင္းတာဝန္ယူလုပ္ကိုင္မယ့္သူ၊ ဗီဇာသက္တမ္း ၃ႏွစ္၊ သက္တမ္းကုန္သြားရင္ ကိုယ့္နိုင္ငံျပန္ရ၊
၃ႏွစ္ၿပီး နိုင္ငံခဏျပန္ၿပီး၊ သက္တမ္း၂ႏွစ္ဆက္တိုးနိုင္။ စုစုေပါင္း ၅ႏွစ္အထိ ခြင့္ျပဳေပး ၊ ၅ႏွစ္ၿပီးလၽွင္ မိမိနိုင္ငံျပန္ အသုံးခ်)

ဆိုၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္ေနာ္။ ေသခ်ာစုံစမ္းပါ။

ဒီတစ္ေခါက္ ေဖာ္ျပသြားမွာက Trainee
ျမန္မာမွ ဂ်ပန္သို႔ ထရိန္နင္ အလုပ္ လာလုပ္ခ်င္ရာဝယ္…
ဂ်ပန္သြားေတာ့မယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီးရင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး(ဂ်ပန္အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီ) မွာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရွာၾကပါတယ္။

မရွာခင္မွာ ဘာေတြလိုအပ္လဲဆိုေတာ့

( ၁ ) သြားမယ့္နိုင္ငံရဲ့ ဘာသာစကားကို မသင္မေနရ သင္ရပါမယ္။

အဂၤလိပ္စာရတယ္ပဲ ထားဦး သြားမယ့္နိုင္ငံရဲ့ စကားကေတာ့ အေျခခံ သိထားရမွာပါ။ မသိရင္ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့။

(၂ ) အေျခခံစကား ရသင့္သေလာက္ ရရန္အတြက္က အနည္းဆုံး စာသင္သက္တမ္း ၃လ မွ ၆လ လိုအပ္ပါမယ္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ JLPT ဟုေခၚေသာ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ အဆင့္ ၅ ၊အဆင့္ ၄ ေအာင္ထားရင္ ေကာင္းပါတယ္။

( ၃ ) ထိုသို႔ ဂ်ပန္ စာ စကား သင္ ေက်ာင္းမွာပဲ ဂ်ပန္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရး မိတ္ဆက္ေပးတတ္ေသာေၾကာင့္ စာသင္လ်က္ႏွင့္ပင္ အလုပ္အတြက္ လူလာေခၚတာေတြႏွင့္ ၾကဳံပါတယ္။

( ၄ )အလုပ္အင္တာဗ်ဴးတဲ့အခါ ေက်ာင္းမွ တာဝန္ခံက အလယ္မွ ေနၿပီး ဘာသာျပန္ေပး၊ မိတ္ဆက္ေပးကာ အင္တာဗ်ဴးတာဝန္ခံဂ်ပန္ ႏွင့္ ကိုင္တိုင္ေတြ႕ ရပါတယ္။

ဂ်ပန္စကား အေျခခံေျပာတတ္မေျပာတတ္ႏွင့္၊ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ လူပုံစံရွိမရွိ စစ္ေဆးတာေပါ့ေနာ္။

( ၅ ) ဒီလို အလုပ္လာေခၚတဲ့အခါမွာ အလုပ္အကိုင္ရာထူးအမ်ိဳးမ်ိဳး ပါပဲ။

မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့

 • ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္
 • ဘိလပ္ေၿမ စက္႐ုံ
 • ကားစက္႐ုံ
 • အသား လွီးျဖတ္ ရေသာ စက္႐ုံ၊ ငါးမ်ား ခုတ္ထစ္ ေရခဲေသတၱာ တြင္ သိုေလွာင္ျခင္း၊
 • စိုက္ပ်ိဳးေရး
 • အစားအေသာက္ စက္႐ုံ (မုန႔္လုပ္ငန္း)
 • စကၠဴစက္႐ုံ၊
 • ေမြးျမဴေရး စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

( ၆ ) ထရိန္နင္ဗီဇာအတြက္ လိုအပ္အရည္အခ်င္းမွာ

1. အနည္းဆုံး ရွစ္တန္းအထက္၊ ဂ်ပန္စာ အေျခခံ ေျပာတတ္သူ

2. အသက္ ၂၀-၃၅ အတြင္း

3. ကိုယ္လက္ အဂၤါ ႏွင့္ က်မ္းမာေရး ျပည့္စုံသူ  ျဖစ္ရပါမယ္။

အလုပ္ခန႔္မယ့္ တာဝန္ခံကလည္း ကိုယ့္အား အစစအရာရာ အရည္အခ်င္းၾကည့္ၿပီးမွ လက္ခံသလို၊ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ရည္မွန္းခ်က္အခိုင္အမာရွိၿပီး၊ မိမိလုပ္ကိုင္နိုင္မယ့္ အလုပ္ကို ေသခ်ာေရြးခ်ယ္ေလ့လာဖို႔ လိုပါမယ္ေနာ္။

 • မိမိလုပ္နိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းက ဘာေတြလဲဘယ္လို လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားလဲ။
 • အဘယ့္ေၾကာင့္ ဒီအလုပ္ကို ေလၽွာက္ခ်င္တာလဲ။
 • အေၿဖ ခိုင္လုံပါၿပီလား။
 • ပိုရ်္ စိတ္ခ်ေစရန္ ကိုယ့္ေရွ႕မွ ဂ်ပန္သြားအလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို  facebook အဆက္အသြယ္အားျဖင့္ ေမးျမန္း စုံစမ္းလား။
 • ေရရွည္ လုပ္နိုင္ေခ်ရွိရဲ့လား။
 • မည္သည့္ အလုပ္က ပိုေကာင္း မေကာင္း စတာေတြကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါ။

ဥပမာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ထမင္းဗူး စက္႐ုံ ႏွစ္ခု အေၾကာင္းကို ယွဥ္ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း အလုပ္အကိုင္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခၚၿပီး ၊ထိုလုပ္ငန္းရဲ့ တာဝန္ရွိသူ (သို႔) ၾကားခံ အလုပ္ရွာေဖြေရးတာဝန္ခံကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေခၚဆိုေလ့ရွိပါတယ္။

အေပၚယံအားျဖင့္ေတာ့ ပင္ပန္းေသာ အလုပ္ႏွင့္ မပင္ပန္းေသာ အလုပ္ ျဖစ္မည္ကို အားလုံးသိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီအလုပ္ ႏွစ္ခုအား ေသေသခ်ာခ်ာ အတြင္းက်က် ေလ့လာနိုင္ရန္ အနည္းငယ္ ေရးျပလိုပါသည္။

ဥပမာ (၁) ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္

ထိုအလုပ္အတြက္ေရြးေသာသူသည္

1.ေယာက္်ားေလးကိုသာ ေရြးတာမ်ားပါတယ္

2 ဂ်ပန္စာ စကား ရေသာ သူ

3. လုပ္နိုင္ကိုင္နိုင္ရွိရၿပီး၊ အသက္အရြယ္၊ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာ သန္စြမ္းသူ

အိမ္ေဆာက္လုပ္ငန္းဆိုရင္  ျပင္ပ ရာသီဥတုဒါဏ္ခံရပါတယ္။

ပိုက္၊သံ စတာေတြ ထမ္းကာ အေပၚထပ္သို႔ပို႔ေပးရျခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္က အိမ္ေဆာက္တာ တစ္ခုတည္းမဟုတ္။

လမ္းတံတား ေဆာက္ျခင္း၊ေဖာက္ျခင္း၊ေျမတူးျခင္း၊ေျမေအာက္ ပိုက္လိုင္း တူးေဖာ္ျခင္းစတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

ေျမတူး၊လမ္းေဖာက္၊ေျမေအာက္ပိုက္လိုင္း ျပင္ဆင္မူ႔ ေတြဟာလည္း ပင္ပန္းပါတယ္။

ဥပမာ ေျမေအာက္ ပိုက္လိုင္း ပိုက္အဆက္မ်ားအား ပစၥည္းသစ္ လဲေပးရသည့္တာဝန္ ဆိုလၽွင္ ေျမႀကီးတူးေဖာ္ျခင္း၊ တူးေဖာ္ၿပီးေျမအား ဒယ္ျဖင့္ ထိုးကာ ေျမေပၚကို တင္ေပးရျခင္း။

ထို႔သို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေလးအလံမၿပီး ေျမေပၚသို႔ တင္ေပးတဲ့အတြက္ ခါးနာ လက္နာျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အခန႔္မသင့္ရင္ေဆးခန္းျပရတာတို႔၊ ခါးမနာေအာင္ ေဆးခါးပါတ္စည္းျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ရပါတယ္တဲ့။

ဥပမာ(၂) ထမင္းဗူး စက္႐ုံ အလုပ္

ထိုအလုပ္အတြက္ေရြးေသာသူသည္

1. မိန္းကေလးအား အဓိက ထား ေရြးပါတယ္

2. ဂ်ပန္စာ စကား ရေသာ သူ

3. လုပ္နိုင္ကိုင္နိုင္ရွိရၿပီး၊ အသက္အရြယ္၊ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာ သန႔္စြမ္းသူ ျဖစ္ရပါတယ္။

ထမင္းဗူး စက္႐ုံ အေၾကာင္း အၾကမ္းမ်ဥ္းေလ့လာၾကည့္ရင္

အေဆာက္အဦး အတြင္း အလုပ္႐ုံထဲမွာ အလုပ္လုပ္ရေသာေၾကာင့္ အျပင္ ရာသီဥတုဒါဏ္ မခံရပါ။

ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္ေလာက္ မပင္ပန္းပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေလးအလံမျခင္း၊ ပါဆယ္ထုပ္မတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

အလြန္အမင္းေလးလံတာေတြကိုေတာ့ စက္ပစၥည္းအင္အားနဲ႔ အေရႊ႕အေျပာင္း ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

ထမင္းဗူးစက္႐ုံမွာ ဆိုရင္ လုပ္ငန္းတာဝန္အေသးစိတ္ပါတယ္။ ဗူးျပင္ဆင္ရတဲ့တာဝန္၊ ပစၥည္းထည့္ရတဲ့အလုပ္၊ ထည့္ၿပီးရင္ ပါကင္ထုပ္၊ ေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆး၊ အၿပီးသတ္ ထုတ္ပိုးၿပီးသည္အထိ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး အလုပ္တာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ့။

အေလးအလံမရတာထက္ တစ္ေနကုန္ အာ႐ုံစူးစိုက္ၿပီး ေသခ်ာ စစ္ေဆးရပါတယ္တဲ့။ တစ္ေနကုန္ မတ္တပ္ရပ္ေနရတာမ်ိဳး၊ ထိုင္ေနရတာမ်ိဳး ႏွင့္ ပစၥည္းထည့္ရတာမ်ိဳး ေပါ့။

အဲ့ေတာ့ ဂ်ပန္မလာခင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ျပန္လည္ သုံးသပ္ရမွာက

1. ပထမဦးေျခလွမ္းအစအျဖစ္ မည္သည့္ ဂ်ပန္စာသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ သြားေရာက္ ပညာသင္မလဲ။

2. သင္တန္းေက်ာင္းက သင္ေပးေသာ စကားက ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ေျပာဆိုရာမွာ အဓိပၸါယ္နားလည္ သေဘာေပါက္လြယ္လား။

(အေျခခံနားလည္ၿပီး၊ ေျပာဆိုနိုင္ဖို႔ႏွင့္ အလုပ္မွာ အသုံးဝင္တဲ့ စာ၊စကားေလးေတြ မ်ားမ်ား သင္ေပးတဲ့ ေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ)

3. စာသင္႐ုံ သက္သက္ သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ပါ တြဲဖြင့္ထားတဲ့ သင္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္မျဖစ္ကိုလည္း ေသခ်ာ စုံစမ္းပါ။

4. ထို စာသင္ေက်ာင္းသည္ မည္သို႔ေသာ အလုပ္႐ုံမ်ားကို ပို႔ေပးတာ မ်ားေသာ ေက်ာင္းပါလဲ။

(ဥပမာ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္ တစ္မ်ိဳးတည္းလား။ ထမင္းဗူး စက္႐ုံ အလုပ္ ေရာလား စသျဖင့္ေပါ့ )

5.တတ္နိုင္သေလာက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမ်ားစုပါ။

(သင္တန္းေက်ာင္းက တာဝန္ရွိသူတို႔၊ သြားဖူးတဲ့သူတို႔၊ ဂ်ပန္မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို ဆက္သြယ္ၾကည့္ပါ)

6. အင္တာနက္မွာ အလြယ္တကူစုံစမ္းနိုင္တဲ့ လမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ (Facebook, messenger, group ေတြမွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း စသျဖင့္)
အေရြးမမွားေစနဲ႔ေနာ္။

ကဲ ဘယ္အလုပ္ေကာင္းလည္းဆိုတာ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ စဥ္းစားဆုံးျဖစ္ပါေနာ္။ ေနာက္ပိုင္းလည္း သင့္ေတာ္သလို ဘယ္လိုလုပ္ငန္းတာဝန္က ဘာေတြလုပ္ရတာလည္း ဆိုတာ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။သူငယ္ခ်င္းတို႔ အဆင္ေျပပါေစ။
(Unicode)

မြန်မာမှ ဂျပန်သို့ အလုပ် လာလုပ်ချင်လိုသူများအတွက် ရေးပေးလိုပါတယ်။

ဂျပန်ကို လာတဲ့အခါ နည်းအမျိုးမျိုး၊ ဗီဇာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။

အလုပ်ဗီဇာထဲမှာမှ

အလုပ်ဗီဇာ Engineer/Specialist in Humanities/ International Services

( ကုမ္ပဏီ၊အဖွဲ့အစည်းဝန်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်မယ့်သူ၊ ဗီဇာသက်တမ်း ၁နှစ်၊၃နှစ်၊ ၅နှစ်အထိ၊ သက်တမ်းတိုးလို့ရနိုင်)

ထရိန်နင်ဗီဇာ Trainee

(ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းအပြင် စက်ရုံအလုပ်ရုံပိုင်းတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်မယ့်သူ၊ ဗီဇာသက်တမ်း ၃နှစ်၊ သက်တမ်းကုန်သွားရင် ကိုယ့်နိုင်ငံပြန်ရ၊

၃နှစ်ပြီး နိုင်ငံခဏပြန်ပြီး၊ သက်တမ်း၂နှစ်ဆက်တိုးနိုင်။ စုစုပေါင်း ၅နှစ်အထိ ခွင့်ပြုပေး ၊ ၅နှစ်ပြီးလျှင် မိမိနိုင်ငံပြန် အသုံးချ)

ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်။ သေချာစုံစမ်းပါ။

ဒီတစ်ခေါက် ဖော်ပြသွားမှာက Trainee
မြန်မာမှ ဂျပန်သို့ ထရိန်နင် အလုပ် လာလုပ်ချင်ရာဝယ်…
ဂျပန်သွားတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် မြန်မာပြည်ရှိ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး(ဂျပန်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီ) မှာ သတင်းအချက်အလက် ရှာကြပါတယ်။

မရှာခင်မှာ ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့

( ၁ ) သွားမယ့်နိုင်ငံရဲ့ ဘာသာစကားကို မသင်မနေရ သင်ရပါမယ်။

အင်္ဂလိပ်စာရတယ်ပဲ ထားဦး သွားမယ့်နိုင်ငံရဲ့ စကားကတော့ အခြေခံ သိထားရမှာပါ။ မသိရင် ပြဿနာအမျိုးမျိုးပေါ့။

(၂ ) အခြေခံစကား ရသင့်သလောက် ရရန်အတွက်က အနည်းဆုံး စာသင်သက်တမ်း ၃လ မှ ၆လ လိုအပ်ပါမယ်။

တစ်နည်းအားဖြင့် JLPT ဟုခေါ်သော ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ အဆင့် ၅ ၊အဆင့် ၄ အောင်ထားရင် ကောင်းပါတယ်။

( ၃ ) ထိုသို့ ဂျပန် စာ စကား သင် ကျောင်းမှာပဲ ဂျပန်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး မိတ်ဆက်ပေးတတ်သောကြောင့် စာသင်လျက်နှင့်ပင် အလုပ်အတွက် လူလာခေါ်တာတွေနှင့် ကြုံပါတယ်။

( ၄ )အလုပ်အင်တာဗျူးတဲ့အခါ ကျောင်းမှ တာဝန်ခံက အလယ်မှ နေပြီး ဘာသာပြန်ပေး၊ မိတ်ဆက်ပေးကာ အင်တာဗျူးတာဝန်ခံဂျပန် နှင့် ကိုင်တိုင်တွေ့ ရပါတယ်။

ဂျပန်စကား အခြေခံပြောတတ်မပြောတတ်နှင့်၊ သူတို့လိုချင်တဲ့ လူပုံစံရှိမရှိ စစ်ဆေးတာပေါ့နော်။

( ၅ ) ဒီလို အလုပ်လာခေါ်တဲ့အခါမှာ အလုပ်အကိုင်ရာထူးအမျိုးမျိုး ပါပဲ။

များသောအားဖြင့်တော့

 • ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်
 • ဘိလပ်မြေ စက်ရုံ
 • ကားစက်ရုံ
 • အသား လှီးဖြတ် ရသော စက်ရုံ၊ ငါးများ ခုတ်ထစ် ရေခဲသေတ္တာ တွင် သိုလှောင်ခြင်း၊
 • စိုက်ပျိုးရေး
 • အစားအသောက် စက်ရုံ (မုန့်လုပ်ငန်း)
 • စက္ကူစက်ရုံ၊
 • မွေးမြူရေး စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။

( ၆ ) ထရိန်နင်ဗီဇာအတွက် လိုအပ်အရည်အချင်းမှာ

1. အနည်းဆုံး ရှစ်တန်းအထက်၊ ဂျပန်စာ အခြေခံ ပြောတတ်သူ

2. အသက် ၂၀-၃၅ အတွင်း

3. ကိုယ်လက် အင်္ဂါ နှင့် ကျမ်းမာရေး ပြည့်စုံသူ  ဖြစ်ရပါမယ်။

အလုပ်ခန့်မယ့် တာဝန်ခံကလည်း ကိုယ့်အား အစစအရာရာ အရည်အချင်းကြည့်ပြီးမှ လက်ခံသလို၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရည်မှန်းချက်အခိုင်အမာရှိပြီး၊ မိမိလုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် အလုပ်ကို သေချာရွေးချယ်လေ့လာဖို့ လိုပါမယ်နော်။

 • မိမိလုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းက ဘာတွေလဲဘယ်လို လုပ်ငန်းအမျိုးအစားလဲ။
 • အဘယ့်ကြောင့် ဒီအလုပ်ကို လျှောက်ချင်တာလဲ။
 • အဖြေ ခိုင်လုံပါပြီလား။
 • ပိုရျ် စိတ်ချစေရန် ကိုယ့်ရှေ့မှ ဂျပန်သွားအလုပ်လုပ်ကိုင်သူများကို  facebook အဆက်အသွယ်အားဖြင့် မေးမြန်း စုံစမ်းလား။
 • ရေရှည် လုပ်နိုင်ချေရှိရဲ့လား။
 • မည်သည့် အလုပ်က ပိုကောင်း မကောင်း စတာတွေကို လေ့လာကြည့်ကြပါ။

ဥပမာ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ထမင်းဗူး စက်ရုံ နှစ်ခု အကြောင်းကို ယှဉ်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။

အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း အလုပ်အကိုင် စက်ရုံအလုပ်ရုံ အမျိုးမျိုး ခေါ်ပြီး ၊ထိုလုပ်ငန်းရဲ့ တာဝန်ရှိသူ (သို့) ကြားခံ အလုပ်ရှာဖွေရေးတာဝန်ခံကိုယ်တိုင် လာရောက်ခေါ်ဆိုလေ့ရှိပါတယ်။

အပေါ်ယံအားဖြင့်တော့ ပင်ပန်းသော အလုပ်နှင့် မပင်ပန်းသော အလုပ် ဖြစ်မည်ကို အားလုံးသိကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအလုပ် နှစ်ခုအား သေသေချာချာ အတွင်းကျကျ လေ့လာနိုင်ရန် အနည်းငယ် ရေးပြလိုပါသည်။

ဥပမာ (၁) ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်

ထိုအလုပ်အတွက်ရွေးသောသူသည်

1. ယောက်ျားလေးကိုသာ ရွေးတာများပါတယ်

2 ဂျပန်စာ စကား ရသော သူ

3. လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ရှိရပြီး၊ အသက်အရွယ်၊ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာ သန်စွမ်းသူ

အိမ်ဆောက်လုပ်ငန်းဆိုရင်  ပြင်ပ ရာသီဥတုဒါဏ်ခံရပါတယ်။

ပိုက်၊သံ စတာတွေ ထမ်းကာ အပေါ်ထပ်သို့ပို့ပေးရခြင်းများ လုပ်ကိုင်ရပါတယ်။

ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်က အိမ်ဆောက်တာ တစ်ခုတည်းမဟုတ်။

လမ်းတံတား ဆောက်ခြင်း၊ဖောက်ခြင်း၊မြေတူးခြင်း၊မြေအောက် ပိုက်လိုင်း တူးဖော်ခြင်းစတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။

မြေတူး၊လမ်းဖောက်၊မြေအောက်ပိုက်လိုင်း ပြင်ဆင်မူ့ တွေဟာလည်း ပင်ပန်းပါတယ်။

ဥပမာ မြေအောက် ပိုက်လိုင်း ပိုက်အဆက်များအား ပစ္စည်းသစ် လဲပေးရသည့်တာဝန် ဆိုလျှင် မြေကြီးတူးဖော်ခြင်း၊ တူးဖော်ပြီးမြေအား ဒယ်ဖြင့် ထိုးကာ မြေပေါ်ကို တင်ပေးရခြင်း။

ထို့သို့ ပြုလုပ်ရာတွင် အလေးအလံမပြီး မြေပေါ်သို့ တင်ပေးတဲ့အတွက် ခါးနာ လက်နာဖြစ်တတ်ပါတယ်။

အခန့်မသင့်ရင်ဆေးခန်းပြရတာတို့၊ ခါးမနာအောင် ဆေးခါးပါတ်စည်းခြင်းများလည်း လုပ်ရပါတယ်တဲ့။

ဥပမာ(၂) ထမင်းဗူး စက်ရုံ အလုပ်

ထိုအလုပ်အတွက်ရွေးသောသူသည်

1. မိန်းကလေးအား အဓိက ထား ရွေးပါတယ်

2. ဂျပန်စာ စကား ရသော သူ

3. လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ရှိရပြီး၊ အသက်အရွယ်၊ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာ သန်စွမ်းသူ ဖြစ်ရပါတယ်။

ထမင်းဗူး စက်ရုံ အကြောင်း အကြမ်းမျဉ်းလေ့လာကြည့်ရင်

အဆောက်အဦး အတွင်း အလုပ်ရုံထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရသောကြောင့် အပြင် ရာသီဥတုဒါဏ် မခံရပါ။

ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်လောက် မပင်ပန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အလေးအလံမခြင်း၊ ပါဆယ်ထုပ်မတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။

အလွန်အမင်းလေးလံတာတွေကိုတော့ စက်ပစ္စည်းအင်အားနဲ့ အရွှေ့အပြောင်း ပြုလုပ်ကြပါတယ်။

ထမင်းဗူးစက်ရုံမှာ ဆိုရင် လုပ်ငန်းတာဝန်အသေးစိတ်ပါတယ်။ ဗူးပြင်ဆင်ရတဲ့တာဝန်၊ ပစ္စည်းထည့်ရတဲ့အလုပ်၊ ထည့်ပြီးရင် ပါကင်ထုပ်၊ ကောင်းမကောင်း စစ်ဆေး၊ အပြီးသတ် ထုတ်ပိုးပြီးသည်အထိ အဆင့်အမျိုးမျိုး အလုပ်တာဝန်အမျိုးမျိုးပေါ့။

အလေးအလံမရတာထက် တစ်နေကုန် အာရုံစူးစိုက်ပြီး သေချာ စစ်ဆေးရပါတယ်တဲ့။ တစ်နေကုန် မတ်တပ်ရပ်နေရတာမျိုး၊ ထိုင်နေရတာမျိုး နှင့် ပစ္စည်းထည့်ရတာမျိုး ပေါ့။

အဲ့တော့ ဂျပန်မလာခင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်လည် သုံးသပ်ရမှာက

1. ပထမဦးခြေလှမ်းအစအဖြစ် မည်သည့် ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းတွင် သွားရောက် ပညာသင်မလဲ။

2. သင်တန်းကျောင်းက သင်ပေးသော စကားက ဂျပန်လူမျိုးတို့နှင့် ပြောဆိုရာမှာ အဓိပ္ပါယ်နားလည် သဘောပေါက်လွယ်လား။

(အခြေခံနားလည်ပြီး၊ ပြောဆိုနိုင်ဖို့နှင့် အလုပ်မှာ အသုံးဝင်တဲ့ စာ၊စကားလေးတွေ များများ သင်ပေးတဲ့ ကျောင်းကို ရွေးချယ်ပါ)

3. စာသင်ရုံ သက်သက် သင်တန်းကျောင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်ပါ တွဲဖွင့်ထားတဲ့ သင်တန်းကျောင်း ဖြစ်မဖြစ်ကိုလည်း သေချာ စုံစမ်းပါ။

4. ထို စာသင်ကျောင်းသည် မည်သို့သော အလုပ်ရုံများကို ပို့ပေးတာ များသော ကျောင်းပါလဲ။

(ဥပမာ ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ် တစ်မျိုးတည်းလား။ ထမင်းဗူး စက်ရုံ အလုပ် ရောလား စသဖြင့်ပေါ့ )

5.တတ်နိုင်သလောက် သတင်းအချက်အလက်များများစုပါ။

(သင်တန်းကျောင်းက တာဝန်ရှိသူတို့၊ သွားဖူးတဲ့သူတို့၊ ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများကို ဆက်သွယ်ကြည့်ပါ)

6. အင်တာနက်မှာ အလွယ်တကူစုံစမ်းနိုင်တဲ့ လမ်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ (Facebook, messenger, group တွေမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း စသဖြင့်)
အရွေးမမှားစေနဲ့နော်။

ကဲ ဘယ်အလုပ်ကောင်းလည်းဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါနော်။ နောက်ပိုင်းလည်း သင့်တော်သလို ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတာဝန်က ဘာတွေလုပ်ရတာလည်း ဆိုတာ ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။သူငယ်ချင်းတို့ အဆင်ပြေပါစေ။

Author Profile

MJ
MJ
မဂၤလာပါ
ဂ်ပန္အေၾကာင္း တင္ဆက္ေပးသြားပါမယ္
ဘာသာျပန္ အလုပ္လည္း လုပ္ေနပါတယ္ရွင္။လိုအပ္တဲ့အခါလည္း အသံျပဳလိုက္ပါေနာ္^^။
ခရီးထြက္ျခင္းနဲ႔ အားကစား ဝါသနာ ပါ ပါတယ္ရွင္။