【ကုမၸဏီအလုပ္အင္တာဗ်ဴး】HUMAN RESOCIA CO., LTDမွ ျမန္မာဝန္ထမ္းprogrammerအေၾကာင္း(၂)

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္  ဂ်ပန္ကုမၸဏီအင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ 【Zawgyi】⇒ ⇒GIT Website Continue Reading

【ကုမၸဏီအလုပ္အင္တာဗ်ဴး】HUMAN RESOCIA CO., LTDမွ ျမန္မာဝန္ထမ္းprogrammerအေၾကာင္း (၁)

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္  ဂ်ပန္ကုမၸဏီအင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ 【Zawgyi】⇒ ⇒GIT Website Continue Reading

【ကုမၸဏီအလုပ္အင္တာဗ်ဴး】Human Resocia Co., Ltd.ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္  ဂ်ပန္ကုမၸဏီအင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ 【Zawgyi】⇒ ⇒GIT Website Continue Reading

【interview】ရွင္သန္ျခင္းအႏုပညာ အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ :ကေလာင္ရွင္ သၽွင္မိုးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

ရွင္သန္ျခင္းအႏုပညာ အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ 【Zawgyi】⇒ မဂၤလာပါ🍀 Working Continue Reading

【ကုမၸဏီအလုပ္အင္တာဗ်ဴး】YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.မွ ျမန္မာဝန္ထမ္း : Mechanical Engineer

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္  ဂ်ပန္ကုမၸဏီအင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ 【Zawgyi】⇒ YUME TECHNOLOGY Continue Reading

【ကုမၸဏီအလုပ္အင္တာဗ်ဴး】YUME TECHNOLOGY CO.,LTD. ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္  ဂ်ပန္ကုမၸဏီအင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ 【Zawgyi】⇒ မဂၤလာပါ စာဖတ္သူငယ္ခ်င္းတို႔အတြက္ Continue Reading

【ကုမၸဏီအလုပ္အင္တာဗ်ဴး】Seattle Consulting, Inc. ျမန္မာဝန္ထမ္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္  ဂ်ပန္ကုမၸဏီအင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ 【Zawgyi】⇒ မဂၤလာပါ ******************* Continue Reading