ေက်ာင္းသားဗီဇာမွ အလုပ္ဗီဇာသို႔ – အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေက်ာင္းသားဗီဇာမွ အလုပ္ဗီဇာသို႔ – အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း Continue Reading

နိုင္ငံျခားသားမ်ား အလုပ္ရရွိႏႈန္းနည္းရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း(1)

နိုင္ငံျခားသားမ်ား အလုပ္ရရွိႏႈန္းနည္းရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း(1) 【Zawgyi】⇒ 2018ခုႏွစ္6လပိုင္း7လပိုင္းတြင္ နိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ား၏ Continue Reading