ေက်ာင္းသားဗီဇာမွ အလုပ္ဗီဇာသို႔ – အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေက်ာင္းသားဗီဇာမွ အလုပ္ဗီဇာသို႔ – အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း Continue Reading

Working Friends NEW SERIES

Working Friends New Series 

Working Friends brings you: An exciting, new format to discover the latest news about Japan’s job hunting culture, and lifestyle!!

皆さんに 日本での仕事・生活情報を より魅力的にお届けします。 \(^o^)/

✿Working Friends မွ အထူးအစီအစဥ္သစ္✿ မဂၤလာပါ သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရဒီVideo ေလးၾကည့္ၿပီး ဆက္လက္အားေပးပါဦးလို႔ (^_^)vWorking…

Working Friendsさんの投稿 2018年12月4日火曜日

Thanks for watching^^

■EM

နိုင္ငံျခားသားမ်ား အလုပ္ရရွိႏႈန္းနည္းရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း(1)

နိုင္ငံျခားသားမ်ား အလုပ္ရရွိႏႈန္းနည္းရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း(1) 【Zawgyi】⇒ 2018ခုႏွစ္6လပိုင္း7လပိုင္းတြင္ နိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ား၏ Continue Reading