【ကုမၸဏီအလုပ္အင္တာဗ်ဴး】YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.မွ ျမန္မာဝန္ထမ္း : Mechanical Engineer

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္  ဂ်ပန္ကုမၸဏီအင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ 【Zawgyi】⇒ YUME TECHNOLOGY Continue Reading

【ကုမၸဏီအလုပ္အင္တာဗ်ဴး】YUME TECHNOLOGY CO.,LTD. ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္  ဂ်ပန္ကုမၸဏီအင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ 【Zawgyi】⇒ မဂၤလာပါ စာဖတ္သူငယ္ခ်င္းတို႔အတြက္ Continue Reading

အလုပ္ေလၽွာက္ထားပုံအေၾကာင္း  အႀကံေကာင္း – 就活の流れ

အလုပ္ေလၽွာက္ထားပုံအေၾကာင္း  အႀကံေကာင္း ■Ever Smile 【Zawgyi】⇒ အလုပ္ေလၽွာက္ထားပုံအဆင့္မ်ားႏွင့္ Continue Reading