【ကုမၸဏီအလုပ္အင္တာဗ်ဴး】Seattle Consulting, Inc. ျမန္မာဝန္ထမ္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္  ဂ်ပန္ကုမၸဏီအင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ 【Zawgyi】⇒ မဂၤလာပါ ******************* Continue Reading

※Interview※ ရွင္သန္ျခင္း အႏုပညာ_ဂ်ပန္မွာ အလုပ္လုပ္ရင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈက အေရးႀကီးဆုံး!ဒီလိုေလးေတြ ျပင္ဆင္မယ္

(Zawgyi) ဂ်ပန္မွာ စြန႔္စြန႔္စားစား အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိတဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသူ၊တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ Continue Reading

🍀interview🍀ရွင္သန္ျခင္း အႏုပညာ_ ဂ်ပန္မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ ဒါေတြၾကံဳရတယ္

ဂ်ပန္မွာ စြန႔္စြန႔္စားစား အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိတဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသူ၊တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရွင္သန္ျခင္း Continue Reading