ရ ရထားႀကီးေပ်ာ္ေပ်ာ္စီး

Transportation ရထားစီးရေအာင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ရထား၊bus၊မိုးပ်ံရထား၊တကၠစီ၊ေလယာဥ္၊သေဘၤာ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အမ်ားသုံးပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြေပါ့။ Continue Reading

ေရပန္းစား စကားလံုး : ဂ်ပန္စာ? ဗန္းစကား???

ေခတ္ေပၚစကား၊ေရပန္းစားစကားလုံးကို ဆုေပးတယ္ဆိုေတာ့ အဓိပၸါယ္ရွိရဲ့လားလို႔ စဥ္းစားနိုင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာက Continue Reading