သူမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားတဲ့ ဂ်ပန္ခရစ္စမတ္ Big Event

ဂ်ပန္ခရစ္စမတ္ Big Event ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြဟာခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ကိုအထူးႏွစ္သက္ၾကပါတယ္ ။ႏွစ္ကုန္ပိုင္းလည္းျဖစ္ေတာ့ Continue Reading