သူမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားတဲ့ ဂ်ပန္ခရစ္စမတ္ Big Event

ဂ်ပန္ခရစ္စမတ္ Big Event ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြဟာခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ကိုအထူးႏွစ္သက္ၾကပါတယ္ ။ႏွစ္ကုန္ပိုင္းလည္းျဖစ္ေတာ့ Continue Reading

ရ ရထားႀကီးေပ်ာ္ေပ်ာ္စီး

Transportation ရထားစီးရေအာင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ရထား၊bus၊မိုးပ်ံရထား၊တကၠစီ၊ေလယာဥ္၊သေဘၤာ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အမ်ားသုံးပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြေပါ့။ Continue Reading