ရ ရထားႀကီးေပ်ာ္ေပ်ာ္စီး

Transportation ရထားစီးရေအာင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ရထား၊bus၊မိုးပ်ံရထား၊တကၠစီ၊ေလယာဥ္၊သေဘၤာ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အမ်ားသုံးပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြေပါ့။ Continue Reading